top of page

חסימות ואלימות משטרתית בשער שכם בלילות רמדאן


צילום: ניר חסון


ב-19.4.2021 פנינו בדחיפות יחד עם עמותת עיר עמים למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים, בדרישה להסיר את החסימות המשטרתיות שהוצבו ברחבת שער שכם בלילות רמדאן ולרסן את האלימות המשטרתית הקשה המופנית אל המבלים במקום.


רחבת שער שכם היא נדבך מרכזי בתרבות המזרח ירושלמית, בזהות תושביה הפלסטינים של העיר ומקום מפגש מסורתי עבורם. כך בכלל, בשגרה, וכך בפרט בלילות רמדאן מדי שנה, שבהם נוהגים תושבי העיר ואורחיהם להתאסף במקום, להתרועע ולציין את החודש. השנה, מטעמים תמוהים, החליטה המשטרה לחסום את אפשרות הישיבה על הטריבונות שברחבה, והציבה מחסומים המונעים מהמבלים לעשות בהן שימוש.


"באופן שניתן היה לצפותו בנקל מייצרת חסימת המדרגות, אשר מלווה בכוחות משטרה מתוגברים, עימותים וחיכוכים מדי לילה, שבתורם גוררים אלימות משטרתית בלתי מידתית ושימוש ברימוני הלם, מכת"זיות ובפרשים", כתבה עו"ד טל חסין מהאגודה. "החלטת המשטרה לחסום את המדרגות מישיבה והתכנסות – מסממניו המובהקים והחברתיים של רמדאן – נטולת כל הצדקה, מייצרת עימותים וחיכוכים, פוגעת במבלים ובשמחת ערבי החודש, ותורמת להרחבת השסע והיעדר האמון של תושבי ירושלים המזרחית במשטרה ובנציגיה".Comments


bottom of page