top of page

דיור בר השגה לתושבי יפו הערבים


אילוסטרציה
© Boarding1now Dreamstime.com

ב-3.6.2021 שלחנו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ את עמדתנו ביחס לפרויקט דיור בר השגה המיועד לאוכלוסייה הערבית ביפו. בפנייה טענו כי למרות שהאגודה לזכויות האזרח הציגה במשך שנים קו מובהק נגד כל אפליה בדיור, במקרה זה אנו סבורים כי אין פגם בפרויקט, מכיוון שהוא נועד להתמודד עם השלכות ייחודיות של הג'נטריפיקציה ביפו, ועם האיום המוחשי על האפשרות של הקהילה הערבית בעיר להמשיך ולהתגורר בה.


בפנייה פירט עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ואזרחיות, את הרקע להיווצרות מצוקת הדיור הייחודית של האוכלוסיה הערבית ביפו: הוא סקר את המדיניות התכנונית של רשויות התכנון ושל עיריית תל אביב-יפו לאורך השנים, את הג'נטריפיקציה הקיצונית בעיר בעשורים האחרונים ואת ההשלכות הייחודיות שלה על האוכלוסייה הערבית במקום. עוד צוין בפנייה כי מדובר בקהילת מיעוט לאומי שמרכז חייה הקהילתיים מאז ומתמיד היה בעיר יפו ואין לה חלופות מגורים זמינות בעיר. לנוכח כל אלה טענו כי המענה שמציעה כעת העירייה לתושבי יפו הערבים הוא הכרחי, וכי אין לראות בו אפליה אסורה בנסיבות העניין.
קישורים:


Comments


bottom of page