top of page

לבטל פתיחה בחקירה נגד אמן בשל פגיעה ברגשות דתיים


המשכן לאמנות בתל חרוד
Photo by Chenspec, Wikimedia (CC BY-SA 3.0) .המשכן לאמנות בתל חרוד

ב-5.8.2021 פנינו לפרקליט המדינה בשם מנכ"לית המשכן לאמנות בעין חרוד, בדרישה להורות על ביטול החקירה שנפתחה נגד האמן גרגורי אבו. החקירה נפתחה בשל מיצג וידאו שהוצג במשכן לאמנות בעין חרוד, שבסופו נראה האמן במשך כ-30 שניות כשהוא שורף דף נייר ועליו אותיות יהוה. לאחר שהתעוררה סערה סביב היצירה, המוזיאון הציב שלט אזהרה מפני פגיעה ברגשות, וכעבור זמן קצר האמן החליט להסיר את העבודה.


בפנייה הדגיש עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, שהעבירה של פגיעה ברגשות דתיים פוגעת בחופש הביטוי, והיא צריכה להיות שמורה למקרים קיצוניים. עו"ד יקיר ציין כי גם אם התיק ייסגר בסופו של דבר מחוסר אשמה, יש חומרה מיוחדת לעצם ההחלטה לפתוח בחקירה נגד האמן ואולי אף נגד נושאות תפקיד בכירות במוזיאון - הן בשל ההשפעה של ההחלטה על הנחקרים עצמם, והן בשל האפקט המצנן על הקהילה האמנותית כולה. לכן ביקשנו את התערבותו של פרקליט המדינה כבר עכשיו בסגירת התיק.


בתשובה שקיבלנו מלשכת פרקליט המדינה נמסר כי המשטרה לא פנתה למשנה לפרקליט המדינה בבקשה לקבל אישור לפתוח בחקירה בעניין. משמעות הדבר היא שהמשטרה הפרה את הנחיות פרקליט המדינה בעניין חקירות בנושאים בעלי רגישות מיוחדת כמו עבירות שנוגעות לחופש הביטוי, ופתחה בחקירה ללא אישור הפרקליטות. לפיכך פנינו ליועצת המשפטית של המשטרה, התרענו על הפרת ההנחיה, ודרשנו לסגור את תיק החקירה שנפתח שלא כדין ולדאוג שהנחיית פרקליט המדינה תיושם בכל היחידות החוקרות.


קישורים:
Comments


bottom of page