top of page

שימוש השב"כ ברוגלות לצורך האזנת סתר או חיפוש סמוי


אילוסטרציה
© Tero Vesalainen | Dreamstime.com

בהמשך לפניותינו ליועצת המשפטית לממשלה בנושא השימוש המשטרתי ברוגלת פגסוס, פנינו ב-22.2.2022 ליועצת המשפטית גם בנוגע לשימוש שעושה השב"כ ברוגלות.


בפנייה טען עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, כי כפי שחוק האזנת סתר לא מאפשר שימוש ברוגלה למשטרה, כך הוא גם לא מתיר זאת לשב"כ מאותן סיבות. טענו כי החשש שהעלינו לגבי השימוש ברוגלה על ידי המשטרה אף מועצם כאשר השימוש הוא על ידי השב"כ, שמבצע האזנות סתר ללא צו שיפוטי, בחשאיות וגם למטרות של איסוף מודיעין.


בנוסף, התייחסנו לאפשרות שהשב"כ משתמש ברוגלת פגסוס או רוגלות אחרות גם לצורך חיפוש סמוי בטלפון החכם, על בסיס סעיף 10 לחוק השב"כ המתיר חיפוש סמוי ברכבים וחצרים. טענו שאם השב"כ משתמש ברוגלה לחיפוש סמוי על בסיס סעיף זה, זו פעולה בלתי חוקית ופסולה, שכן לא ניתן להרחיב את משמעות הסעיף, ולהחיל את הסמכות לחיפוש סמוי ברכבים וחצרים גם לחיפוש בטלפון חכם. ציינו כי בעבר קודם תיקון לחוק שנועד להתיר לשב"כ לבצע חיפוש סמוי גם במחשב, אך התיקון לא עבר ולא הפך לחוק.


לסיכום, טענו כי בהיעדר מקור חוקי מפורש על היועצת המשפטית לממשלה להנחות את ראש הממשלה, את שר הביטחון ואת ראש השב"כ כי אין לשב"כ סמכות לעשות שימוש ברוגלות, לא לצורך האזנת סתר ולא לצורך חיפוש סמוי.
Comments


bottom of page