top of page

פגיעה בפרטיות של מהגרת עבודה

האגודה לזכויות האזרח ייצגה מהגרת עבודה בתחום הסיעוד, שתבעה פיצויים מהמדינה לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה חדרה בגסות לפרטיותה.


העובדת, אזרחית הפיליפינים, הכירה גבר, מהגר עבודה אף הוא, וכתוצאה מהקשר ילדה תינוק בישראל. לאחר ששלחה את הרך הנולד למשפחתה שבפיליפינים, נעלם האב והקשר נותק. אבל רשות ההגירה התנתה את רישיון השהייה והעבודה שלה בכך שתמציא הצהרות והתחייבויות פולשניות ומשפילות. בין היתר נדרשה העובדת לדווח לרשות על כל שינוי שיחול בחייה האינטימיים, ולשהות בבית המעסיקה שלה 24 שעות ביום, 6 ימים בשבוע.


לאחר שהעובדת פנתה לבית הדין לעררים, חזרה בה הרשות מדרישותיה ונתנה לה רישיון שהייה ועבודה. אולם בינתיים גם הסתבר, שהרשות פנתה למעסיקתה ולבת של המעסיקה, ללא ידיעתה וללא הסכמתה של העובדת, ומסרה להן מידע אישי על חייה כדי לבלוש באמצעותן אחר חייה האינטימיים. לפיכך הגישה העובדת תביעה לפיצויים בסך 75,000 ש"ח.


לאחר שבית משפט השלום דחה את התביעה, הגשנו בשם התובעת ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. טענו שהתנאים המשפילים והפולשניים שהועמדו כתנאי לחידוש הרישיון של המערערת, העמדתה בסכנת גירוש ופיטורין, ועירוב המעסיקה ובתה בחייה האישיים – כל אלה מהווים פגיעה בזכויות היסוד של המערערת לפרטיות, לאוטונומיה, לחיי משפחה, לפרנסה ולכבוד.


בדיון שהתקיים ב-24.3.2022 המליץ בית המשפט למדינה להגיע לפשרה עם העובדת. ב-15.5.2022 חתמו הצדדים על הסכם פשרה שעל פיו תקבל העובדת פיצויים בסך 15,000 ₪ בנוסף להחזר הוצאות המשפט.תא"מ 47166-07-18 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה; ע"א 32220-11-21 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: אבנר פינצ'וק


תא"מ 47166-07-18


ע"א 32220-11-21קישורים:bottom of page