top of page

הצעה בעפולה: לאסור על כניסת רכבים ללימוד נהיגה בשבת


אילוסטרציה
© Wellphotos | Dreamstime.com

ב-18.7.2022 פנינו אל ראש עיריית עפולה וביקשנו להסיר מסדר היום הצעה של חבר המועצה לאסור על כניסת כלי רכב ללימודי נהיגה לרחובות העיר בשבתות ובחגים. טענו כי אין למועצה סמכות חוקית לעשות זאת, וכי מטרת ההצעה היא למעשה "לטהר" את רחובות עפולה מערבים בשבתות ובחגים, היינו להדיר את האוכלוסייה הערבית מהעיר עפולה. טענו שההצעה מהווה אפליה פסולה על רקע לאום, ואם תאושר תפגע בזכויות מורי הנהיגה הערבים ותלמידיהם לכבוד, לשוויון לחופש התנועה ולחופש העיסוק.


בפנייה הסבירה עו"ד עביר ג'ובראן דכוור כי לרשות מקומית יש סמכות להציב תמרורים ספציפיים, כמו תמרורי אזהרה והתראה, תמרורי איסורים והגבלות הסדרי חניה או תמרורי תחבורה ציבורית, אך אין לה סמכות להציב תמרורים או שלטים האוסרים על כלי רכב ללימודי נהיגה להיכנס לרחובות העיר עפולה.


עוד טענו שעיריית עפולה אינה מתכוונת להציב תמרורים האוסרים על כניסת רכבי לימוד נהיגה משיקולים ענייניים או מקצועיים, כמו למשל מניעת עומס תנועה או ויסות של תנועה. ההצעה גם אינה מבקשת להגן על רגשות הציבור הדתי בעיר, מכיוון שהרחובות לא ייסגרו לתנועת כלל כלי הרכב בשבתות וחגים. היינו, העירייה פועלת מתוך שיקולים זרים שמטרתם להדיר בעיקר את האזרחים הערבים מרחובותיה בשבתות ובחגים.

ציינו גם שהתשתיות בעפולה טובות וחזקות הרבה יותר מאלה של הערים והכפרים הערביים שסביבה, שאין בהם כמעט כבישים סלולים, רמזורים או מקומות חניה מוסדרים, דבר שאינו מאפשר לתלמיד לרכוש מיומנויות נהיגה. כמו כן, בעיר מתקיימים מבחני הנהיגה של משרד הרישוי, כך שעל תלמידי היישובים הסמוכים להכיר את רחובות העיר ולתרגל את הנהיגה בעיר שבה ייבחנו.
קישורים:
Comments


bottom of page