top of page

פגיעה בחופש הדת

מתוך: המתקפה על הדמוקרטיה בישראל: הכנסת ה-25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה, אוגוסט 2023."חוק החמץ": החוק מאפשר למנהלי בתי חולים לקבוע איסור על הכנסת חמץ לבית החולים בפסח. בעקבות אישור החוק, מספר בתי חולים כבר קבלו החלטות כאלה.

איפה זה עומד: עבר בקריאה שנייה ושלישית ב-29.3.2023.


בוררות בבתי הדין הדתיים: הצעת החוק מבקשת להסמיך בתי דין דתיים (רבניים, שרעיים ודרוזים) לטפל בעניינים אזרחיים, בהסכמת הצדדים. ההצעה צפויה לפגוע במעמדן של נשים או של צדדים מוחלשים אחרים בסכסוכים משפטיים, כשבפועל ייכפה עליהם לדון בענייניהם האזרחיים בבתי הדין הדתיים, על פי דין דתי, המוטה לרעתם.

איפה זה עומד: ההצעה עברה בקריאה טרומית ב- 22.2.2023.


ביטול "שבת ישראלית": "שבת ישראלית" היא תוכנית שיזם שר התרבות הקודם חילי טרופר, ובמסגרתה היו אתרי תיירות ומורשת פתוחים לציבור בשבת ללא תשלום במימון ממשלתי. התוכנית לא חודשה ע"י שר התרבות מיקי זוהר בגלל שהיא מתקיימת בשבתות. לאחר מכן הועברה האחריות אליה לשר המורשת עמיחי אליהו, והוא מתכוון לבטלה ומקדם תחתיה במימון ציבורי את תכנית "שישי מסורתי", שמטרתה לעודד הליכה לבית הכנסת בימי שישי.


Commentaires


bottom of page