top of page

מכירות מישהו.י שמגיע לו פרס?


אות זכויות האדם ע"ש אמיל גרינצוויג 2023 - המליצו לנו על מועמדות ומועמדים

מכירות אדם או ארגון שתרמו השנה במיוחד לקידום זכויות האדם?

המליצו על מועמדים.ות לאות זכויות האדם לשנת 2023!


מדי שנה מעניקה האגודה לזכויות האזרח את אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצוויג לאדם או לארגון שתרמו תרומה מיוחדת לקידום זכויות האדם בישראל. הזוכים נבחרים על ידי ועדה בלתי תלויה, שכוללת 3 שופטים.ות חיצוניים ונציגה של האגודה. חברי ועדת האות: פרופ' ח'אולה אבו בכר, פרופ' יוסי דהאן ועו"ד יהושע שופמן, נציגת האגודה: טל דהן.


קריטריונים:


השנה יוענק האות בשלושה תחומים:

  • קידום זכויות האדם באמנות ובתרבות

  • קידום זכויות האדם בחינוך

  • קידום זכויות האדם בתקשורת וברשתות החברתיות

עדיפות תינתן למועמדות ולמועמדים שפעלו בתחומי זכויות האדם תחת כיבוש וסיפוח, זכויות אדם בחברה הערבית, זכויות אדם ודמוקרטיה.


איך ממליצים?


פשוט ממלאים את הטופס המקוון כאן. אפשר גם להוריד למחשב טופס word שנמצא כאן, למלא ולשלוח במייל ל: taldahan@acri.org.il.


תאריך אחרון להגשת ההמלצות: 20.9.2023.


שימו לב:

  • המלצות שיישלחו במייל ללא הטופס המלא לא יידונו.

  • אפשר לשוב ולהגיש המלצות על מועמדות.ים שהוצעו בעבר.

bottom of page