top of page

חיים משותפים במוסדות האקדמיים להכשרת מורים בזמן המלחמה


אילוסטרציה - מכללת אורנים
מכללת אורנים CC BY-SA 3.0: Oranim College, Wikipedia

פורום חיים משותפים במכון מופ"ת, שמחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח שותפה בו, הוציא מסמך המיועד לכל המוסדות להכשרת מורים על רקע מצב הקיצון שאנו מצויים בו. במסמך ממליץ הפורום לקדם צעדים פרואקטיביים למען השמירה על המרחב המשותף, גם ודווקא בתקופות נוראות כמו זו שאנו מצויים בה עכשיו.


במסמך מתוארות התגובות הפסיכולוגיות במצבי קיצון, ובהן הנטייה להזדהות עם קבוצת הפנים "שלנו", תסכול ורצון בנקמה. תגובות כאלה עלולות להיות הרסנית למרקם החברתי המשותף בחברה רב-תרבותית, ועלולות להוביל לביטויי גזענות ואף לאלימות. יש סטודנטים וסטודנטיות, יהודים וערבים כאחד, החוששים לחזור לספסל הלימודים מתוך חשש ממפגש שיהיו בו גילויי גזענות או אלימות.


המסמך מדגיש את האחריות והמחויבות של המוסדות להכשרת מורים לפעול – הן ברמה החברתית הן ברמה המקצועית – כדי להבטיח את מרקם החיים המשותף גם בתקופה זו. על מערכת החינוך להבטיח לבוגרי הכשרות המורים ולעובדיה גיבוי, הכשרה וכלים להתמודדות עם קונפליקטים בכיתות מגוונות ולהפחתת הפחד מהאחר. "דווקא בעת הסוערת הזו, חשוב לזכור שאנו תלויים אלה באלה. שאין חלופה אחרת מלבד הטיפוח של מרקם החיים המשותף באקדמיה", נכתב במסמך. "זה ההווה וזה העתיד שלנו, ועלינו לשמור עליו מכל משמר".
Comments


bottom of page