top of page

ממשיכים להגן על הדמוקרטיה – צריכים אתכם איתנו

חברות וחברים יקרים,

שמחתי שהזמינו אותי לדבר במוצ"ש האחרון בהפגנה נגד השחיתות השלטונית בכיכר הבימה בתל אביב. אני רוצה לשתף ולחלוק אתכם את הדברים שאמרתי שם.

"אני גאה להיות פה. גאה בציבור שלא נכנע לניסיונות ההשתקה של השלטון ופוקד שוב ושוב במשך חודשים ארוכים את הכיכרות בכל רחבי הארץ.

שלא נתבלבל - המתקפה על שומרי הסף המופקדים על אכיפת החוק, על בג"ץ ועל ארגוני החברה האזרחית באה מאותו מקום ונועדה לאותה מטרה – להשתיק! להפחיד! ולאיים עלינו! ועל כל מי שמעז למתוח ביקורת על הממשלה.

והיא לא עוצרת באדום.

רק בשבועות האחרונים ראינו איך באמצעות 'דילים' פוליטיים מנסים להעביר את פסקת ההתגברות. על מה בעצם צריכה פסקת ההתגברות להתגבר? עלינו! כוחו של בית המשפט העליון הוא הכוח שלנו. פסקת ההתגברות באה כדי להעביר את הכוח הזה מידינו לידי השלטון. רוב לא זקוק לדמוקרטיה כדי להשליט את רצונו. מיעוט צריך אותה כדי שלא ירמסו אותו. והמיעוט זה אנחנו. רוב ומיעוט אינם ערכים מוחלטים. הם משתנים על פי נסיבות חיים, נסיבות פוליטיות ואחרות. כל אחת ואחד מאתנו יכול למצוא עצמו שייך למיעוט.

אני מבטיחה לכם שאנחנו נמשיך להגן על הדמוקרטיה ושומרי הסף וניאבק בכל החזיתות: נגיש עתירות, נפעיל לובי בכנסת ונפנה לרשויות. ומכם אני מבקשת לא רק להסכים, להזדהות ולדאוג, אלא לפעול: תגידו לנו כן - אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם כדי לדעת שאתם/ן אתנו.

כשהזכויות נקבעות רק על פי רודנות הרוב, כשהאיזונים מתרופפים ושומרי הסף מוחלשים, החושך משתלט. ובחושך הרבה יותר קל להפר זכויות אדם ולייצר שחיתות. אבל הציבור לא מפחד ולא שותק. הוא לא מוותר על חופש הביטוי שלו ומשמיע את קולו. בהפגנות תמיכה בפליטים בדרום תל- אביב, בפתח תקווה מול בית היועץ המשפטי לממשלה, בירושלים מול בית ראש הממשלה, בחיפה מול אלימות שוטרים, בעפולה, בשדרות, בכל הארץ. הוא מתעקש לבוא כל שבת ולהזכיר כי חופש הביטוי הוא זכות יסוד במדינה דמוקרטית. ולכן ההפגנות האלו שאתם ממשיכים לבוא אליהן כל שבת הן האור והתקווה. בואו נמשיך להעביר יחד מסר ברור לממשלה ולעומד בראשה, לשרת התרבות, לשר החינוך ולכל מי שמאיים על חופש הביטוי שלנו: לא תשתיקו אותנו. ואם תמשיכו לנסות, נמשיך להיאבק".

שלכם, שרון


שרון אברהם-ויס, עו"ד מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

Comentários


bottom of page