top of page

כולם מדברים על השגרירות – בואו נדבר על האנשים


חברות וחברים יקרים,

כשמדברים על ירושלים בזמן האחרון, נראה כי לממשלת ישראל הרבה יותר נוח לדבר על העברת השגרירות האמריקאית לעיר, ולנתח לפרטי פרטים את המשמעויות הפוליטיות והגיאופוליטיות של המהלך. הרבה פחות אנחנו שומעים מהממשלה על האנשים שחיים בירושלים, ובמיוחד אם הם חיים בירושלים המזרחית.

אבל חייבים לדבר על זה. אנחנו באגודה לזכויות האזרח מכירים מקרוב את העוני, ההזנחה והמחסור בשירותים ובתשתיות בירושלים המזרחית, ואת האלימות וההתעמרות מצד הרשויות כלפי התושבים. כבר עשר שנים אנחנו פועלים להבטיח שמדינת ישראל, שהחליטה להחיל את החוק הישראלי בירושלים המזרחית ולספח את תושביה בניגוד לחוק הבינלאומי, תמלא את חובתה לדאוג לכך שהפלסטינים בירושלים, שקיבלו מעמד של תושבי קבע, ייהנו מכל הזכויות שמהן נהנים אזרחי ישראל.

כמה נתונים שממחישים את המצב בירושלים המזרחית תוכלו למצוא בסרטון הזה:

לכן כשכולם מדברים על העברת השגרירות, אנחנו ממשיכים לדרוש לדבר על האנשים, ולהתעקש לראות ולהראות איך גוזלים כמדיניות מהאנשים בירושלים המזרחית את הזכויות שלהם. שום חגיגות להעברת השגרירות לא יכולות לטשטש את זה.

בברכת רמדאן כרים לחוגגים,

שרון אברהם-ויס

שלכם, שרון


שרון אברהם-ויס, עו"ד מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

Kommentare


bottom of page