top of page

בלי תרבות חופשית אין דמוקרטיה


אילוסטרציה - אולם קולנוע

הצעת "חוק הנאמנות בתרבות" שמקדמת השרה מירי רגב תאפשר לשר/ת התרבות להפחית או לשלול תקציבים ממוסדות תרבות, שלא על פי קריטריונים מקצועיים.

איך זה יתבצע? הצעת החוק כוללת רשימה של קריטריונים שיאפשרו לשרה ולצוותה (כלומר לדרג הפוליטי, שנוהג על פי עמדות ואינטרסים פוליטיים) לקבוע שיצירה אינה ראויה, וכי יש לשלול תקציב בגינה. רשימת הקריטריונים כוללת עניינים שממילא כבר אסורים בחוק הפלילי (כמו הסתה לטרור, לגזענות או לאלימות, תמיכה בטרור, פגיעה בדגל וכיוצ"ב); עניינים אלה אמורים להיבדק על ידי גורמי אכיפת החוק בהתאם לחוק ולפסיקה, ובהתאם להליכי החקירה הקבועים בחוק, ולא לקבל פרשנות ותוכן פוליטיים מהשרה. נוסף על כך כוללת הצעת החוק קריטריונים אידיאולוגיים ועמומים (כמו שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או ציון יום העצמאות כיום אבל), שכל שר יוכל לצקת לתוכם תוכן בהתאם להשקפת עולמו ולאינטרסים הפוליטיים הצרים שלו.

מה המשמעות? הצעת חוק הנאמנות בתרבות תקנה לשרת התרבות ולפקידי המשרד כוח להתערב בתכני היצירות, ומשמעותה התערבות בוטה בחופש הביטוי האמנותי. בעקבות פנייתנו היועץ המשפטי לממשלה כבר הבהיר בעבר לשרה רגב כי אסור לה להתערב בתכני היצירות. אז שינו קצת את נוסח הצעת החוק, כך ששלילת התקציב תוכל להיעשות רק בדיעבד ולא מראש. אבל זה לא פותר את הבעיה - החוק עדיין יפגע בחופש היצירה והתרבות, כי הוא ירתיע יוצרים ומוסדות להביע דעות ולעסוק בנושאים שנויים במחלוקת, מחשש שתקציבם ייפגע.

מאז ששרת התרבות מירי רגב נכנסה לתפקיד, נראה שלא עובר שבוע בלי שהיא מהלכת אימים על ראשי רשויות ועל מוסדות תרבות, ומאיימת לשלול מימון ממי שמעז לקיים אירוע שלא מוצא חן בעיניה. בתמיכתה בהצעת החוק מפקירה הממשלה את עולם התרבות הישראלי לידיה. ככה לא מתנהלת דמוקרטיה.

עתירתנו נגד תיקוני השרה רגב למבחני התמיכה במוזיקה, בתיאטרון ובמחול


Comments


bottom of page