top of page

שאלות ותשובות: יום האדמה

מרץ 2022


מהו יום האדמה?

אירועי יום האדמה התרחשו לפני כ-44 שנים – מדוע היום עדיין כל כך משמעותי בחברה הערבית?

מה המצב בנגב?

מה המשמעות של יישוב בלתי מוכר?

מה הקשר בין יום האדמה ל"חוק קמיניץ"?

מה צריכה המדינה לעשות?

ללמוד עוד על יום האדמה: סרטונים


Kommentare


bottom of page