קרדיט צילום: ישראל ישראלי

Photo by Keren Manor, Activestills

צוות האגודה

נועה סתת
עו"ד דן יקיר

המחלקה הציבורית

המחלקה המשפטית

המחלקה המשפטית

Hussin2.png
blank2.jpg

אופק אזולאי
מתמחה

blank.jpg

הילה שרון
מתמחה

מחלקת חינוך לזכויות האדם

מחלקת כספים

מחלקת תפעול

מחלקת פיתוח משאבים וקשרי חוץ