קרדיט צילום: ישראל ישראלי

Photo by Keren Manor, Activestills

צוות האגודה

Sharon Avraham-Weiss.jpg
עו"ד דן יקיר

המחלקה הציבורית

המחלקה המשפטית

המחלקה המשפטית

blank2.jpg
blank.jpg

מחלקת חינוך לזכויות האדם

מחלקת תפעול וכספים

מחלקת פיתוח משאבים וקשרי חוץ