top of page
קרדיט צילום: ישראל ישראלי

Photo by Keren Manor, Activestills

צוות האגודה

נועה סתת

המחלקה הציבורית

המחלקה המשפטית

עו"ד רעות שאער

עו"ד רעות שאער
מנהלת פניות הציבור

מוהנד ענאתי
תחקירן שטח

יעל זיידמן
מתמחה

אלזה בונייה
מתמחה

סיון תהל

סיון תהל
רכזת שטח
וחופש המחאה

מחלקת חינוך לזכויות האדם

מחלקת כספים

מחלקת פיתוח משאבים וקשרי חוץ

מחלקת תפעול

הסכם קיבוצי, דצמבר 2020

bottom of page