top of page
נאבקים ונאבקות על זכויות אדם, גם כשהחושך גדול

עכשיו יותר מאי פעם – אנחנו צריכים אתכם.ן איתנו.

 

תוצאות הבחירות לא ישנו אפילו פסיק מהעובדה שאנו באגודה לזכויות האזרח נעמוד איתן בראש המאבק להגנה על זכויות האדם בישראל.

אולי יותר מאי פעם, אנחנו נתגייס וניאבק כדי למנוע פגיעה בהישגים שרשמה החברה האזרחית בישראל בעשורים האחרונים ולא ניתן להכשיר את הגזענות.

 

גם לפני היוודע תוצאות הבחירות, מצב זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים לא איפשר לנו לסגור את משרדי האגודה לזכויות האזרח. רחוק מכך.

הכיבוש, הגזענות, האפליה וההסתה – כל אלו לא התחילו בשבוע שעבר, אבל ההצהרות של ראשי המפלגות המועמדים להיות בקואליציה, לפני הבחירות ואחריהן,

מהוות עליית מדרגה ומעלות חשש למציאות של פגיעה חסרת תקדים בזכויות אדם ובמוסדות הדמוקרטיים בישראל.

 

האתגרים אינם מרתיעים אותנו, אלא רק מגדילים את המוטיבציה שלנו לקדם מאבק נחוש על ערכים של שוויון ודמוקרטיה.

 

זה לא הרגע להתייאש, זה הרגע להצטרף אלינו!

הצטרפות
bottom of page