היום יותר מתמיד
ממשיכים להיאבק בלי פחד על הזכויות של כולנו

הצטרפו לחברות באגודה         או תרמו לנו והיו שותפים.ות למאבק.

לחצו כאן

אנחנו באגודה לזכויות האזרח ממשיכות וממשיכים לעבוד בשבילך - למען השוויון, זכויות האדם והדמוקרטיה, נגד הגזענות ובעד צדק חברתי. היום, יותר מתמיד - זה הזמן שלך לתמוך באגודה ובזכויות האדם.