top of page

ממשיכים להיאבק
בהפיכה המשטרית!

אבישג יערי ברזילי בת ה-14 הצטרפה לעתירה:

"אני בת 14 מתל אביב יפו, ולומדת בבית הספר עירוני א. אני מנסה למצוא כל דרך בה אוכל לשמור על העתיד שלי במדינה הזו ולהבטיח את קיום הדמוקרטיה במולדת שלי, בה נולדתי ועודני גדלה בה. אני מקווה שאוכל להשפיע ולעזור להתנגדות איך שרק אוכל ואני מאמינה כי העתירה עשויה לעורר שינוי בהפיכה שאנו עדים לה".

הגשנו את העתירה ואנו זקוקים לתרומות כדי להמשיך במאבק המשפטי:

(טופס התרומה יטען בתוך מספר שניות)

Next-Gen-Avishag-600.jpeg
לתרומה
bottom of page