top of page
הבחירות האלה הן דמו-קריטיות

תודה לכל מי שהשתתפו,

לתוצאות הסקר לחצו כאן

הקמפיינים של המפלגות השונות מציגים מה חשוב בעיניהן – אולם מה חשוב בעינינו? זה הזמן שלנו – האזרחיות והאזרחים – להשפיע על השיח ולקדם את הנושאים שחשובים לנו.

בחרו מתוך הרשימה את 5 הנושאים הכי חשובים שעליהם צריכים לדבר לדעתכם בבחירות האלה. בימים הקרובים נפרסם את התוצאות, וביחד נקרא למועמדות ולמועמדים לשים את הנושאים שחשובים לנו בראש סדר היום שלהם, במקום להתעסק בפוליטיקה קטנה ובהשמצות.

 

אז במה הכי חשוב לך שהממשלה הבאה תעסוק?

אז על מה בעצם הבחירות האלה? אתם קובעים!

אחר:

(לא חובה - לקבלת עדכונים מהאגודה)

bottom of page