top of page
אילוסטרציה - מליאת הכנסת

חלק ניכר מפעילותה של האגודה לזכויות האזרח מתבטא במעקב אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, כדי להבטיח שקול הזכויות יישמע בקביעות בתהליך החקיקה. האגודה פועלת לצמצום פגיעה בלתי מוצדקת ובלתי סבירה בזכויות האדם בהצעות חוק, וכן יוזמת או תומכת בהצעות חוק שמטרתן קידום זכויות האדם. עוד פועלת האגודה בכנסת כדי לשנות מדיניות בעניינים שיש בהם נגיעה לזכויות האדם, להטמיע את שיח זכויות האדם, ולהציב נושאים הנוגעים לזכויות האדם על סדר היום הציבורי.

נציגות האגודה מגישות חוות דעת מקצועיות וניירות עמדה לחברי הכנסת ולקובעי מדיניות, משתתפות בדיונים של ועדות הכנסת, יוזמות דיונים בוועדות הכנסת ובמליאה, ולוקחות חלק בפורומים ציבוריים ובקואליציות של ארגונים המשתמשים (בין השאר) בכלים של חקיקה וקידום מדיניות כדי להביא לשינוי.

אתם/ן מוזמנים להתעדכן בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם, ושהאגודה פועלת בהם - הרשמו לידיעון שלנו!

בכנסת

לחצו כאן
1
2
bottom of page