top of page
אילוסטרציה - מליאת הכנסת

© Palinchak | Dreamstime.com

האגודה לזכויות האזרח פועלת כדי להבטיח שקולן של זכויות האדם יישמע במסגרת הליכי החקיקה בכנסת והחלטות מדיניות של הממשלה. אנו פועלות ופועלים לצמצום פגיעה בזכויות האדם, להצבת נושאים הנוגעים לזכויות האדם על סדר היום הציבורי ולקידום יוזמות שמבטיחות את מימושן של זכויות.

מאז תחילת כהונתה של הכנסת ה-25 אנו פועלים באינטנסיביות לבלימה של חוקי "ההפיכה המשטרית", ולהפצה של מידע וניירות עמדה על היוזמות האנטי-דמוקרטית של הממשלה והכנסת. לצד זאת מקודמות שלל החלטות והצעות חוק, בכל תחומי החיים, שיש להן השלכות על זכויות האדם של כולנו, והאגודה נדרשת לרבים מהן.

 

הירשמו לידיעון שלנו וקבלו מידע על פעילותנו בכנסת להגנה על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה.

בכנסת

תודה! ההרשמה נקלטה.

bottom of page