top of page

ההפיכה המשטרית בצל המלחמה: המשך הפגיעה בדמוקרטיה ובזכויות האדם

דצמבר 2023

מסמך מיוחד ליום זכויות האדם 2023 הסוקר את התנהלות הממשלה בהקשר של פגיעה בזכויות האדם והדמוקרטיה והמשך קידומם של אלמנטים שונים של ההפיכה המשטרית בחסות המלחמה. 


כתיבה: טל דהן ועו"ד גיל גן-מור


עברית (pdf)

המתקפה על הדמוקרטיה בישראל

עדכון אחרון: אוגוסט 2023

מעקב אחר יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה שמקדמות הכנסת ה-25 והממשלה ה-37 במסגרת ההפיכה המשטרית.


עברית: גרסת אינטרנט | גרסאות pdf: אוגוסט 2023, יולי 2023, אפריל 2023

שתי משטרות לשני עמים

מאי 2023

נייר עמדה הסוקר שורה של יוזמות בתחום הביטחון האישי ואכיפת החוק שמקדמת הממשלה במסגרת ההפיכה המשטרית, בהובלת השר לביטחון לאומי בן גביר, ושמטרתן לבסס מנגנוני שיטור ואכיפה נפרדים ונבדלים עבור האזרחים הערבים.


כתיבה: עו"ד גדיר ניקולא


עברית (pdf)

שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מבעד לעדשה רחבה

מרץ 2023

מדריך מוכוון פעולה המציע כלים אנליטיים ופדגוגיים, ומתודולוגיות עבודה שנועדו לסייע לנשות ואנשי החינוך להוביל שינוי במרחבים הכיתתיים, הבית-ספריים ובמדיניות החינוך.


עריכה: מסי מסרק אייצק


עברית (pdf)

ערבית (pdf)

ירושלים המזרחית - תמונת מצב

מאי 2022

ריכוז נתונים שנתי הממחיש את האפליה וההזנחה הקשות של התושבות והתושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית לעומת תושבות ותושבי ירושלים היהודים במערב העיר.


עברית (pdf): המסמך המלא | אינפוגרפיקה

ירושלים המזרחית - עובדות ונתונים, 2021

מאי 2021

ריכוז נתונים שנתי הממחיש את האפליה וההזנחה הקשות של התושבות והתושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית לעומת תושבות ותושבי ירושלים היהודים במערב העיר.


עברית (pdf): מסמך הנתונים | אינפוגרפיקה

אכיפה פוגענית ופגיעה בחופש המחאה:
התנהלות משטרת ישראל בהפגנות בשנת 2020

דצמבר 2020

דוח של האגודה לזכויות האזרח והקרן למגיני זכויות אדם, הסוקר את השיטות והכלים שהפעילה המשטרה בחודשים האחרונים לדיכוי הפגנות ומחאות, ואת פגיעתם בחופש הביטוי ובזכות להפגין.


עברית: Word | pdf

ערבית: pdf

ירושלים המזרחית - עובדות ונתונים

מאי 2019

ריכוז נתונים שנתי הממחיש את האפליה וההזנחה הקשות של התושבות והתושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית לעומת תושבות ותושבי ירושלים היהודים במערב העיר.


עברית: Word | pdf

ערבית: Word | pdf

אנגלית: Word | pdf

מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן - תמונת מצב

פברואר 2019

מסמך שפרסמנו בשיתוף ארגונים עמיתים ובו נתונים על מצבם של מבקשי המקלט האריתריאים והסודנים השוהים בישראל. 


עברית  

חקיקה ישירה של הכנסת ה-20 על הגדה המערבית:
המהלכים לקידום סיפוח ולהחלשת דיני הכיבוש

אוקטובר 2018

המסמך דן ביוזמות החקיקה של הכנסת ה-20 הנוגעות לשטחים הכבושים, שמטרתן לקדם "סיפוח משפטי" של הגדה המערבית ולערער על הבסיס המשפטי של המשטר הצבאי שהחל ביוני 1967.


עברית: הדוח המלאתמצית

אנגלית: הדוח המלא

צמצום המרחב הדמוקרטי בכנסת ה-20 – תמונת מצב

עדכון אחרון: אוקטובר 2018

מסמך המעקב של האגודה לזכויות האזרח אחר החקיקה והיוזמות המאיימות לצמצם את המרחב הדמוקרטי בישראל.

כתיבה: עו"ד דבי גילד חיו, עריכה: טל דהן 


עברית: Word | pdf

לא נצור: נשק קל במרחב האזרחי

ינואר 2017

דוח של קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", שבה חברה האגודה לזכויות האזרח. הדוח בוחן ומבהיר מיהם הגופים והאנשים המחזיקים בכלי ירייה קלים, ומתאר מי ובאיזו מידה מפקחים על מסת כלי הנשק.


עברית - הדוח המלא (pdf)

ערבית - תקציר (pdf)

אנגלית: תקציר (pdf) | אבסטרקט (pdf)

מותה בטרם עת של ההכשרה המקצועית בישראל

יולי 2016

דוח על מצבה העגום של ההכשרה המקצועית בישראל ועל הפקרת המובטלים, העובדים העניים, המבוגרים, הנשים ועוד.

​מחקר וכתיבה: מיכל דגן

איסוף וריכוז נתונים: עו"ד טלי ניר, עו"ד מיטל רוסו, מיכל דגן

עריכה: טל דהן, עו"ד טלי ניר


עברית: Word | pdf

חיים משותפים במוסדות האקדמיים להכשרת מורים בזמן המלחמה

אוקטובר 2023

מסמך של פורום חיים משותפים במכון מופ"ת, שמחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח שותפה בו. המסמך מיועד לכל המוסדות להכשרת מורים, ובו ממליץ הפורום לקדם צעדים פרואקטיביים למען השמירה על המרחב המשותף, גם ודווקא בתקופות קשות ובמצבי קיצון.


עברית (pdf)

יוזמות נגד ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית בכנסת ה-25

יולי 2023

הדרכים שבהם מתבצעת פגיעה והתנכלות לארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית. והיוזמות שהממשלה והכנסת מנסות לקדם בהקשר זה.


כתיבה: עו"ד דבי גילד-חיו


עברית (pdf)

ירושלים המזרחית – תמונת מצב

מאי 2023

ריכוז נתונים שנתי הממחיש את האפליה וההזנחה הקשות של התושבות והתושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית לעומת תושבות ותושבי ירושלים היהודים במערב העיר.


עברית (pdf)

מפת האיומים על הדמוקרטיה בישראל

דצמבר 2022

בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת בנובמבר 2022, האגודה לזכויות האזרח ערכה מיפוי של האיומים הפוטנציאליים שהממשלה הנכנסת עשויה להציב על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה בישראל.


עברית: תמצית | המסמך המלא (pdf)

מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן – תמונת מצב

יולי 2021

מסמך שפרסמנו בשיתוף ארגונים עמיתים ובו נתונים על מצבם של מבקשי המקלט האריתריאים והסודנים השוהים בישראל.


עברית

בחירות 2021 - ניירות עמדה

פברואר 2021

לקראת בחירות 2021 פרסמנו שורה של ניירות עמדה עם המלצות לפעולה בנושאים הקריטיים שעל הפרק: הזכות לקיום בכבוד, זכויות המיעוט הערבי, זכויות האדם בשטחים הכבושים, צמצום המרחב הדמוקרטי, סוגיות בתחום החינוך. 


עברית

ישראל 2020 - 20 הצעות לכנסת החדשה

דצמבר 2019

לקראת יום זכויות האדם הבינלאומי, ועל רקע השיתוק הפוליטי, פרסמנו שורה של הצעות חקיקה לכנסת החדשה, לכשתקום, שקידומן יחזק את זכויות האדם ואת הדמוקרטיה בישראל.


עברית (pdf)

ערבית (pdf)

בחירות 2019 - ניירות עמדה

פברואר 2019

לקראת בחירות 2019 פרסמנו שורה של ניירות עמדה עם המלצות לפעולה בנושאים הקריטיים שעל הפרק: צמצום המרחב הדמוקרטי, הצלת מערכת הבריאות הציבורית, זכויות המיעוט הערבי, צמצום פערים בחינוך, זכויות עובדות ועובדים ועוד.


עברית

2018 – שנה רעה לדמוקרטיה:
זכויות האדם בישראל – תמונת מצב

דצמבר 2018

מסמך סיכום השנה של האגודה, המתפרסם לציון יום זכויות האדם הבינלאומי. השנה מתמקד המסמך בנושא אחד – גל החקיקה האנטי-דמוקרטי בכנסת.


עברית: pdf

הרשות נתונה: הרשות המקומית כזירת זכויות אדם

אוקטובר 2018

דוח המשרטט את חשיבותה של הרשות המקומית בעיצוב עיר שומרת זכויות אדם, ומנגד – את כוחה העלול לרמוס זכויות אדם.

כתיבה: עו"ד גיל גן-מור, רעות שאער


עברית: Word | pdf

זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2017

דצמבר 2017

הסקירה השנתית של האגודה לזכויות האזרח על מצב זכויות האדם בישראל.

עריכה: טל דהן


עברית: Word | pdf

ערבית: Word | pdf

אנגלית: Word | pdf

זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2016

דצמבר 2016

הסקירה השנתית של האגודה לזכויות האזרח על מצב זכויות האדם בישראל.

עריכה: טל דהן


עברית: Word | pdf

ערבית: Word | pdf

אנגלית: Word | pdf

חייבים לשנות: כיצד מדינת ישראל מדרדרת בעלי חוב לעוני

אוקטובר 2015

דוח המציג את הכשלים במערך גביית החובות בישראל ואת הפגיעה בזכויות האדם הנגרמת בשל כך, ומציע פתרונות שאפשר ליישם באמצעות שינויי חקיקה או מדיניות.

כתיבה: עו"ד רעות כהן

עריכה לשונית ועימוד: טל דהן


עברית:

הדוח המלא: Word | pdf

תקציר (pdf) | הצעה לפתרונות - טבלה מסכמת (pdf) | תגובת רשות האכיפה והגבייה (pdf)

אנגלית - תקציר (pdf)

publications.jpg

פרסומים

Photo by Keren Manor, Activestills

bottom of page