top of page

מהי מדיניות הפרטיות


האגודה לזכויות האזרח בישראל (להלן: "האגודה") מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות לפניך מפרטת את המידע שאנו אוספים עליך, מדוע המידע נאסף, כיצד נשתמש בו, היכן הוא מאוחסן ולאילו גורמים ובאילו נסיבות נעביר אותו.


תוכל/י לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה הנוגעת למידע שלך, לרבות בקשה לעיין במידע, לתקן אותו או למחוק אותו כמפורט להלן.

מסירת מידע באתר


הגלישה באתר אינה כרוכה ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר מאפשרים לך לפנות אלינו למטרות שונות שיפורטו להלן, וכל פנייה עשויה להיות כרוכה ברישום ובמסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, פרטים על אמצעי תשלום, שיוך ארגוני ופרטים נוספים בהתאם לטיב הפנייה ולמטרתה:

 • תמיכה ותרומה לאגודה;

 • רישום לחברות באגודה;

 • רישום לאירועים שונים שעורכת האגודה;

 • רישום לרשימות התפוצה של האגודה;

 • הצטרפות לקמפיינים של האגודה;

 • יצירת קשר עם האגודה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר.

 

מלבד לעניין החברות באגודה (ר' להלן), אינך חייב/ת על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי שלך. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע מאיתנו את היכולת ליצור איתך קשר או לטפל בפניותיך.


דיווחת על פגיעה בפרטיותך? אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול האגודה לצורך בירור הדיווח.

חברות באגודה


בהתאם להוראות חוק העמותות עלינו לנהל פנקס של חברי וחברות האגודה שיכלול שם החבר/ה, כתובת, מספר זהות ותאריך תחילת החברות באגודה. 
בטופס הרישום לחברות באגודה או לחידושה תתבקש/י למסור גם כתובת דוא"ל ומספר טלפון, כדי שנוכל להיות איתך בקשר, לעדכן אותך על פעילותנו, לבקש תמיכה, להודיע על אסיפה כללית או בחירות להנהלת האגודה וכיוצא באלה עניינים הנובעים מחברותך. נוסף על כך, לצורך תשלום דמי החבר תתבקשו למסור פרטי כרטיס אשראי, אך אנו לא נשמור אותם אצלנו אלא אם וכל עוד תבקשי, שחברותך באגודה תחודש מידי שנה באופן אוטומטי על דרך גביית דמי החברות השנתיים באמצעות כרטיס האשראי שלך.

תמיכה ותרומות


אנחנו מודים לך על רצונך לתרום לאגודה. תרומתך תשמש בין היתר לקידום הזכות לפרטיות, ולהגשמת החזון של האגודה.


מתן תרומה מהווה הסכמה לתנאים להלן:

 • האגודה רשאית להשתמש בכספי התרומה לטובת פעילותה ולפי שיקול דעתה. 

 • את או אתה מצהיר/ה כי הנך כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אולם, במידה והנך מתחת לגיל 18 או פסול/ת דין או לא כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתך כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

 • מתן תרומה מצריכה מסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר טלפון, ופרטי כרטיס אשראי. אנחנו לא נשמור את פרטי כרטיס האשראי שלך אלא אם וכל עוד תבחר/י באפשרות של תרומה קבועה חודשית או שנתית. 

 • האגודה גם מקבלת תרומות חד פעמיות באמצעות העברה בנקאית, ללא צורך בהרשמה או מסירת פרטים אישיים באתר.

 • בהתאם להוראת חוק העמותות, תרומה העולה על 20,000 ש״ח (נכון למועד כתיבת המדיניות) תדווח לרשויות המוסמכות עם פרטיך. אם אינך מסכימ/ה לכך, צרו עמנו קשר לפני העברת התרומה. האגודה תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. התרומות לאגודה מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 • האגודה שומרת את הזכות לדחות קבלת תרומות או לבטל המשך תרומות קיימות מכל גורם שהוא, לפי שיקול דעתה.

השימוש שלנו במידע


אנו נשתמש במידע שמסרת לנו למטרות הבאות:

 • על מנת להיות איתך בקשר בנוגע לפעילות של האגודה או לצורך המטרה שלשמה הזנת את הפרטים שלך; 

 • למלא אחר דרישות כל דין;

 • כדי לשלוח אליך מדי פעם עדכונים, הצעות והזמנות להשתתף באירועים או בפעילויות שלנו, ובקשות לתרומה ולתמיכה. פניות אלו ישלחו בדואר אלקטרוני, ולעיתים רחוקות גם באמצעות מסרון (סמס), וזאת בהתאם להסכמה שנתת, ושאותה תוכל/י לבטל בכל עת.

העברת המידע לאחרים


האגודה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורם אחר, למעט במקרים הבאים: 

 • מקרים שבהם אישרת לנו במפורש לעשות זאת.

 • כדי להפעיל את האתר ולנהל את פעילות האגודה אנו מסתייעים במערכות סליקה ודיוור של חברות אחרות, שדרך כך עשויה להיות להם גישה למידע שלך (פירוט בהמשך).

 • אם  האגודה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצלה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.

 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים  בו, או במצב בו תפעל בניגוד לדין באתר או בקשר אליו ולפעילותו.

 • בכל מחלוקת משפטית, תביעה או הליך משפטי בינך לבין האגודה, ככל ועד כמה שהדבר יידרש בנסיבות העניין.

 • בכל מקרה שהאגודה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.

 

רשימת החברות אשר מעניקות לאגודה שירותים ודרך כך עשויות לעבד מידע אודותיך: 

 • Wix

 • Monday.com

 • Mailchimp

 • PayMe

 • ישראכרט 

 • ישראל תורמת

 • משולם

 • Easy Count

 • Salesforce

 • פולסים

 

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה מפורשת וספציפית לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

זכותך לעיין במידע

 

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו במידע אודותיו. לפיכך, תוכל/י לפנות אלינו בבקשה לעיין במידע שלך השמור אצלנו, לבקש לתקן את המידע או למחוק אותו, בכפוף להוראות כל דין.


מידע הנאסף על גלישה באתר ואיסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 

אגב השימוש שתעשו באתר, יתכן שיצטבר מידע על אופן השימוש באמצעות Pixel או טכנולוגיות אחרות. מידע זה הוא אנונימי או סטטיסטי, אינו מזהה אותך באופן אישי ולא נשמר יחד עם פרטיך האישיים. מידע כזה  יכול לכלול, לדוגמה, את העמודים שבהם צפית, את כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה ניגשת לאתר, את מערכת ההפעלה (USER AGENT) שבה השתמשת ועוד. השימוש בנתונים אלה  ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך שימוש מיטבי באתר.

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. 

 

כמו כן, אנו נעזרים בחברות המספקות ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהוא סטטיסטי במהותו ונועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה. מידע זה כולל נתונים כדוגמת מספר הביקורים באתר, המדורים שעניינו את המשתמשים, המדינות מהם הגיעו, מנועי החיפוש שבהם השתמשו כדי לאתר את האתר או חומרים המצויים בו, דפדפני האינטרנט שבאמצעותם גלשו באתר, סוג המכשיר שבו השתמשו ועוד. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד. הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.

"עוגיות" (cookies)

באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.


"עוגיות" (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב של האתר שבו ביקרת. חלק מהעוגיות תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה"עוגיות" מכילות מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שבו שהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה"עוגיות" מייתרות גם את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה ממלא מחדש טפסים באתר.


המידע ב"עוגיות" מוצפן, והאתר נוקט אמצעי זהירות על מנת  שמחשבי האגודה בלבד יזהו מידע זה.


תוכל/י למנוע יצירת "עוגיות" על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך יש היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, תוכל/י למחוק את ה"עוגיות" במחשבך בכל רגע. 


המידע הנאסף אינו מזהה אותך, ונועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ואחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים. למיטב הידיעה ניתן להסיר את משוואות הרשת על ידי מחיקת ההיסטוריה בדפדפן (בדומה למחיקת "עוגיות").

אבטחת מידע


האגודה דואגת כי מערכותיה והאתר שלה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. חשוב לציין כי אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי האגודה ולאתריה, אך היא לא יכולה להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כזו. לכן, אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שבו.

שינויים במדיניות הפרטיות


אנחנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בלא הודעה מוקדמת; אבל בכל עת, מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר תתפרסם בו בגלוי. 

מדיניות פרטיות 

bottom of page