top of page

Photo by ACRI

האגודה לזכויות האזרח מביאה מקרים עקרוניים של הפרת זכויות בפני בתי המשפט, ובפרט בית המשפט העליון; פועלת מול קובעי המדיניות כדי להביא לשינויי מדיניות בנושאים עקרוניים; ומעניקה ייעוץ וסיוע במקרים של פגיעה בזכויות.

בארכיון המשפטי של האגודה תוכלו למצוא כתבי בית דין בעתירות המרכזיות של האגודה לאורך השנים ועד היום, ניירות עמדה לגבי הצעות חוק ופניות עקרוניות לרשויות. 

בבתי המשפט

bottom of page