top of page
קרדיט צילום: ישראל ישראלי

Photo by Keren Manor, Activestills

נשיא
וועד מנהל

נשיא האגודה

הסופר סמי מיכאל מכהן כנשיא האגודה לזכויות האזרח משנת 2001.

סמי מיכאל נולד בבגדאד, עיראק בשנת 1926. כבר בתיכון היה פעיל בתנועה למען זכויות האדם ובמקביל עסק בכתיבה עיתונאית. בשנת 1948 נאלץ להימלט לאיראן בשל פעילותו הפוליטית, ומשם עלה לישראל שנה לאחר מכן.

סמי מיכאל

 

יצירתו של סמי מיכאל עוסקת בחיי הקהילה היהודית בעיראק, בעלייה ההמונית בשנות ה-50 ובמציאות החיים במעברות, ביחסים הנרקמים בחברה הישראלית על מרכיביה השונים – יהודים וערבים, אשכנזים ומזרחים, קומוניסטים וציונים, דתיים וחילוניים – וביחסים בין ישראל לעולם הערבי. מרבית ספריו תורגמו לשפות זרות, והוא זכה בפרסים רבים בארץ ובעולם.

לסמי מיכאל קדמו בתפקיד נשיא האגודה: פרופ' הנס קלינגהופר ז"ל (1982-1976), השופט חיים כהן ז"ל (1988-1982), השופט שמעון אגרנט ז"ל (1992-1988) ופרופ' רות גביזון ז"ל (1999-1996).

הנהלה

ועד מנהל

הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח כולל כ-13 חברות וחברים, הנבחרים על ידי חברות וחברי האגודה, וממלאים את התפקיד בהתנדבות. חברות וחברי הוועד המנהל הם דמויות מובילות מתחומי התרבות, המשפט, החינוך, האקדמיה והתקשורת. הוועד המנהל קובע עמדות עקרוניות של האגודה בסוגיות שעל סדר היום, ומאשר את תוכנית העבודה של האגודה ואת תקציב פעילותה.

חברות וחברי הוועד המנהל: 

bottom of page