top of page

אין דמוקרטיה

בלי חינוך לדמוקרטיה! 

חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם בישראל מעולם לא היה חיוני יותר! מורות ומורים, מנהלות ומנהלים, אנשי ונשות חינוך  – זה הזמן להיות חלק מהמאבק: הצטרפו לעדכוני האגודה לזכויות האזרח ופורום חינוך לזכויות אדם וקחו חלק במאבקים ובפעילויות המתוכננות.

קבלו הצצה לראשם של איש או אשת חינוך המבקשים לשתף את התלמידות והתלמידים בעמדותיהם בנושאים שעל סדר היום הציבורי ובסוגיות שבמחלוקת, לעודד דיון ביקורתי בנושאים הבוערים ולשמש דוגמה אישית של גיבוש דעה והבעתה באופן המאפשר שיח.

 

בסרטונים הקצרים שהכנו, שחקניות ושחקנים מקריאים טקסטים שכתבו מורים ומורות, מנהלים ומנהלות, לתלמידים שלהן. המורים ששלחו לנו את הטקסטים לא מקריאים אותם בקולם בגלל החשש מרדיפה ומפיטורין – תוצאה של אירועי הפחדה ורוחות צנזורה והשתקה. תודה רבה לריקי בליך, עדי גילת, אמנון וולף, אסתי זקהיים, דליה שימקו, אייל שכטר, שלום שמואלוב ועדי שרוני.

 

אירועי התקופה האחרונה מביאים לביטוי קיצוני מגמה ארוכת שנים שבה מורים, מורות, מנהלות ומנהלים חוששים לחנך בגלוי את תלמידיהם לערכי דמוקרטיה וזכויות אדם, להתבטא באופן ביקורתי ולהביע דעה פוליטית, ערכית ומוסרית בבתי הספר.

 

החשש נובע ממתקפות של הורים, תלמידים וארגוני ימין, ובמיוחד ממשרד החינוך עצמו. בשבועות האחרונים, בצל התהליכים והאירועים שמסעירים את המדינה, הבהיר שוב משרד החינוך, באמצעות מכתבים לעובדי ההוראה, כי מוטב להם שלא לדבר על סוגיות פוליטיות, רגישות ושנויות במחלוקת.

 

תוכנית רוטמן-לוין על השלכותיה ואדוותיה מדגימה את המורכבות הניצבת בפני מורות ומנהלות: מעבר לחשש מפני מתקפות אישיות, חלק לא מבוטל מהן חושש באופן ממשי למקום עבודתן ולפרנסתן. פרשת המורה עמיר קליגר, שזומן לשימוע לאחר ששוחח עם תלמידיו על התוכנית לריסוק הדמוקרטיה, ולאחר מחאה הוחזר לעבודתו – ממחישה את המהירות שבה נדרשים נשות ואנשי החינוך ליישר קו עם פעולות הממשלה, ואת המחיר שהם עלולים לשלם על התנגדות להן.

 

ובכל זאת, רבים לא מוכנים לשתוק. מורות ומורים, מנהלות ומנהלי בתי ספר החברים בפורום החינוך של האגודה לזכויות האזרח, פועלים באופן אקטיבי וללא מורא להגנה על החינוך לדמוקרטיה בישראל. והם ימשיכו לעשות כן - עד שננצח!

bottom of page