top of page

עו"ד יונתן ברמן

חבר הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח

עו"ד יונתן ברמן

עורך דין, אחד השותפים המייסדים במשרד עורכי הדין ד"ר רענן הר-זהב, אדלשטיין, ברמן. בעל תואר שני מאוניברסיטת קולומביה.


לפני הקמת המשרד עבד עו"ד יונתן ברמן שנים רבות בארגוני זכויות אדם. הוא שימש כרכז המשפטי של אגודת הלהט"ב; התמחה באגודה לזכויות האזרח; שימש במשך 6 שנים כיועץ המשפטי של המוקד לפליטים ומהגרים. ניהל במשך שנתיים את הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, שם גם לימד דיני הגירה, ובמשך שנתיים נוספות את הקליניקה לזכויות פליטים ומהגרים במרכז הבינתחומי בהרצליה.


​לאורך השנים ניהל עו"ד ברמן הליכים משפטיים עקרוניים רבים, בעיקר בתחום ההגירה ודיני הפליטים ובעניינים הנוגעים לזכויות להט"ב. בין השאר ייצג בעתירה לרישום נישואי בני זוג מאותו המין (יחד עם האגודה לזכויות האזרח) ובעתירות לפסילת הוראות הנוגעות למעצר לפי החוק למניעת הסתננות.​

bottom of page