top of page

פרופ' עידו ברונו

חבר הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח

פרופ' עידו ברונו

מעצב, מורה, אוצר ויוצר. מנכ"ל מוזיאון ישראל בשנים 2021-2017. פרופסור לעיצוב במחלקה לעיצוב תעשייתי באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל. בפעילותו הציבורית שימש כחבר בוועדות מקצועיות שונות של משרד החינוך ומשרד התרבות וכשופט בפרסים שונים בתחום העיצוב והאומנות בארץ ובעולם. 


במסגרת תפקידו כמנכ"ל מוזיאון ישראל פעל לשיפור ההנגשה של מוזיאון ישראל לחברה הערבית, בין השאר: שיתוף פעולה עם עמותת 'סיכוי' למיפוי של הנגשת השפה הערבית במוזיאון, יוזמה לקביעה של כללים חדשים להנגשה של תערוכות לדוברי ערבית, טיפוח פעילות ההדרכה בערבית באגף הנוער, טיפוח תכני וגיוס אקטיבי של מימון לפרויקטים כמו 'לילות רמדאן'. בעקבות מבצע 'שומר חומות' יזם וגייס מימון לפרויקט חיים משותפים של ילדים יהודים וערבים בעיר לוד דרך עיסוק משותף באמנות ועוד. בנוסף עסק בטיפוח ובהרחבה של פעילות המוזיאון להדרכה והנגשה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. 


מאז ינואר 2023 פרופ' ברונו יוזם ופעיל במסגרות שונות המטפחות מחאה לא אלימה במרחב הציבורי תוך שימוש באמצעים מתחום האמנות והעיצוב.

bottom of page