top of page

סמר ג'אבר-מסארווה

חברת הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח

סמר ג'אבר-מסארווה

סמר ג'אבר-מסראווה מעורבת ועוסקת למעלה מ-20 שנה בזכויות אדם ובמגזר השלישי, וספציפית בארגונים העוסקים בתחום היחסים בין יהודים וערבים. עבודתה מתמקדת בתחום יחסים בין קבוצות (בפרט קבוצות רוב ומיעוט, אך לא רק), פיתוח וניהול פרויקטים חברתיים (משותפים וחד לאומיים) ועבודה בצוותים מעורבים. 


לצד העשייה בתחום של יחסים בין קבוצות ועבודה בצוותים מעורבים, ג'אבר-מסארווה היא יועצת ארגונית ויועצת לפיתוח משאבים וניהול פיננסי. במסגרת תפקידה כיועצת בשתי"ל היא ליוותה עשרות ארגונים חברתיים במגוון תחומים של פיתוח ארגוני ואסטרטגי, פיתוח משאבים וניהול פיננסי.

bottom of page