top of page

שובית מלמד

חברת הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח

שובית מלמד

עובדת סוציאלית ומומחית בריאות הנפש. הקימה וריכזה את מרכז המשפחות במרכז הרפואי לבריאות הנפש לב-השרון בפרדסיה, עד לפרישתה לגימלאות ב2017. היום בעלת קליניקה פרטית לפסיכותרפיה בהרצליה. לאחרונה הנחתה במשך שנתיים את קבוצת המדריכים בצהרונית של אליפלט לילדי עובדים זרים בתל אביב.


שובית מלמד היא בתם של יהושע א. גלבוע, לשעבר אסיר ציון שישב בגולאג ברוסיה מ-1939 ועד 1947 בעוון 'פעילות קונספירטיבית', דהיינו: העברת יהודים במסגרת פעילות בתנועת הנוער הציוני מפולין הכבושה לרוסיה שהייתה אז עדיין חופשית; ושל דינה גלבוע, חברת ה"נשה גרופה", ארגון מחתרתי בפולין הכבושה. היא ממשיכה את דרכם של הוריה במעורבות חברתית בכל הקשור לזכויות אדם.

bottom of page