top of page

סמי מיכאל

נשיא כבוד

סמי מיכאל

הסופר סמי מיכאל כיהן כנשיא האגודה לזכויות האזרח משנת 2001 ועד ספטמבר 2023, ומאז מכהן כנשיא כבוד. 

סמי מיכאל נולד בבגדאד, עיראק בשנת 1926. כבר בתיכון היה פעיל בתנועה למען זכויות האדם ובמקביל עסק בכתיבה עיתונאית. בשנת 1948 נאלץ להימלט לאיראן בשל פעילותו הפוליטית, ומשם עלה לישראל שנה לאחר מכן


יצירתו של סמי מיכאל עוסקת בחיי הקהילה היהודית בעיראק, בעלייה ההמונית בשנות ה-50 ובמציאות החיים במעברות, ביחסים הנרקמים בחברה הישראלית על מרכיביה השונים – יהודים וערבים, אשכנזים ומזרחים, קומוניסטים וציונים, דתיים וחילוניים – וביחסים בין ישראל לעולם הערבי. מרבית ספריו תורגמו לשפות זרות, והוא זכה בפרסים רבים בארץ ובעולם.

bottom of page