top of page

עו"ד דורי פינטו

חבר הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח

עו"ד דורי פינטו

עורך דין, עשה את רוב דרכו המקצועית-משפטית בסנגוריה הציבורית. בשנת 1996 היה מראשוני הסנגוריה הציבורית, ובתפקידו האחרון (2018-2010) היה הסניגור הציבורי המחוזי של מחוז ירושלים. בשנים 2007-2004 היה מנהל נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. 


בשנים האחרונות עוסק בעיקר בכתיבת ספרות. ספרו "ירח" (עם עובד) זכה בפרס ספיר לספר ביכורים לשנת 2020.


חבר באגודה לזכויות האזרח מעל 25 שנה. בשנים 2010-2008 כיהן כחבר הוועד המנהל של האגודה. 

bottom of page