top of page

פידא שחאדה

חברת הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח

פידא שחאדה

מתכננת ערים, חברת מועצה בעיריית לוד מאז 2018, רכזת קואליציית נשים נגד נשק. בעלת תואר שני בתכנון עירוני אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במשך שנים רבות הובילה צעירים בלוד וברחבי המדינה בתחומים מגוונים, ובייחוד בהעלאת המודעות לשוויון מגדרי ולחשיבות להיות שווים בכל התחומים. ממייסדות ״השפעה״, תנועת צעירים בלוד, שמטרתה פיתוח פרויקטים במגוון נושאים - קידום תעסוקה, השכלה גבוהה ודיור לצעירים - ומקדמת גם פעילות במרחב הציבורי נגד אלימות תחת הכותרת "אני בסכנה". 


 שחאדה הייתה שותפה למאבקים רבים של החברה האזרחית, ובהם המאבק על הדיור הציבורי, מחאה נגד מדיניות הריסת הבתים בכפר הבלתי מוכר דהמש ליד לוד, וקמפיין ״פראוור לא יעבור״ נגד חוק פראוור בעניין קרקעות הבדואים בנגב. 

bottom of page