top of page

פרופ' אדם שנער

חבר הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח

פרופ' אדם שנער

פרופ' למשפטים באוניברסיטת רייכמן, בה הוא חבר סגל מאז 2013. סיים דוקטורט באוניברסיטת הרווארד, התמחה אצל נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, ועבד במרכז הרפורמי לדת ומדינה (אז המרכז לפלורליזם יהודי). במקביל לדוקטורט התנדב באגודה לזכויות האזרח ובארגון זכויות אדם בהודו.


 פרופ' שנער מתמחה במשפט חוקתי וזכויות אדם, וכותב, בין היתר, על חופש הביטוי, זכויות אדם בשטחים, שיטור, ומעמדם של עובדי ציבור. בשנתיים האחרונות שימש גם כאחראי האקדמי על מערך הקליניקות המשפטיות במרכז הבינתחומי, המעניקות סיוע משפטי למגוון אוכלוסיות מוחלשות, ובכלל זאת מבקשי מקלט, מהגרי עבודה, אנשים בעוני, אנשים עם מוגבלויות ובני נוער.

bottom of page