top of page

דחיית מועדי תשלומים וחיובים לנפגעי המלחמה - הערות האגודה


אילוסטרציה
© Makkis | Dreamstime.com

ב-15.10.2023 פרסמה הממשלה להערות הציבור תזכיר חוק, שמטרתו להקל על מספר קבוצות אוכלוסייה שנפגעו קשות ממצב המלחמה ולדחות עבורן מועדים להתחייבויות משפטיות (בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית). בין הקבוצות שנמנו בתזכיר: תושבי עוטף עזה, מי שנקראו למילואים, חטופים ונעדרים ובני.ות זוגם ועוד.מדובר ביוזמת חקיקה נחוצה מאין כמותה שתכליתה מבורכת – מתן מענה והקלה מסוימים לנפגעי המלחמה הנוכחית, ששגרת חייהם נקטעה באחת. עם זאת, תזכיר החוק לא סיפק מענה לשתי סוגיות נקודתיות, שאליהן התייחסה עו"ד רעות שאער בהערותינו לתזכיר החוק:


1. דרשנו לכלול ברשימת היישובים הזכאים את כל היישובים במרחק של עד 30 קילומטרים מרצועת עזה, ובהם יישובים רבים שנפגעו דוגמת נתיבות, אופקים ואשקלון, ושלא נכללו בתזכיר. לחלופין הצענו לאפשר לתושביהם להגיש בקשות חריגות להכרה בזכאות לפי החוק.


2. דרשנו לכלול ברשימת הזכאים בני משפחה מדרגה ראשונה של חטופים, שבויים ונעדרים.


Comments


bottom of page