top of page

לא לפתוח בחקירה של יאיר נתניהו בשל "הפצת תעמולה תבוסתנית"


אילוסטרציה
© Larichev89 | Dreamstime.com

על פי דיווח חדשותי מינואר 2024, המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים שוקל להורות על חקירה של יאיר נתניהו בגין חשד לעבירה של הפצת תעמולה תבוסתנית. זאת על רקע פרסומיו בערוץ הטלגרם שלו, שבהם העביר ביקורת על פסיקת בג"ץ, על הצבא ועל גורמי הפיקוד השונים. ב-10.1.2024 פנינו למשנה לפרקליטות המדינה לתפקידים מיוחדים והבענו את הסתייגותנו מפני הפללת הדברים של יאיר נתניהו ומפני השימוש בעבירה האוסרת על הפצת תעמולה תבוסתנית בעת מלחמה. זאת ללא תלות בשאט הנפש הנגרם מדבריו, ונוכח הצורך האקוטי בהגנה על חופש הביטוי, במיוחד בעתות מלחמה.


האיסור על תעמולה תבוסתנית הוא חלק מהפרק בחוק העונשין האוסר על בגידה, הכולל עבירות שעניינן פגיעה בריבונות המדינה ושלמותה. בהתאם לבדיקה שערכנו, לא נעשה שימוש באיסור על הפצת תעמולה תבוסתנית בעת מלחמה עד למלחמת חרבות ברזל, וגם מאז השבעה באוקטובר, נעשה בה שימוש יחיד (אשר הסתיים בזיכוי על רקע מצבה הנפשי של הנאשמת).


בפנייה עמדה עו"ד הגר שחטר על כך שעצם ההודעה על בחינת האפשרות לחקור אדם בעבירה זו יוצרת אפקט מצנן על התבטאויות שעניינן ביקורת לגיטימית על צה"ל או הפצת ידיעות על מצב הלחימה. לכן, יש לעשות שימוש בסעיף זה רק במקרים נדירים וקיצוניים, שבהם המידע המופץ חורג מביקורת על מוסדות המדינה – בוטה ופרובוקטיבית ככל שתהיה – ועולה לכדי הפצת ידיעות שתוכנן ואופיין מכוונות לקעקע את ריבונותה של המדינה ולאיין את יכולתו של הצבא להגן על ביטחונה. בכל מקרה אחר, ביקורת על הצבא, בית המשפט, הממשלה, או האופוזיציה מוגנים על ידי חופש הביטוי. גם אם יש בה לערער את המורל בשורות הצבא, היא חלק מהמרחב הדמוקרטי שחיוני לקיים גם, ואולי בעיקר, בעתות מלחמה.
bottom of page