top of page

הטלה של אגרת מיון בבתי חולים פסיכיאטרייםהכניסה לבית החולים שלוותה
Photo by: ~Ori ,Wikipedia

לאחרונה פורסם כי משרד הבריאות מתכוון להטיל אגרה על ביקורים בחדרי המיון בבתי החולים הפסיכיאטרים, בדומה לאגרה הקיימת בבתי החולים הכלליים. יחד עם בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות ורופאים לזכויות אדם, פנינו לוועדת הבריאות והתנגדנו להטלת האגדה. טענו שהיא צפויה להביא לפגיעה קשה בבריאותם של המטופלות והמטופלים, לסכן את חייהם ולהביא להרחבת היקף האשפוזים בכפייה.


בפנייה הסבירה ד"ר עדית סרגוסטי מארגון בזכות כי בשונה ממערכת הבריאות הכללית, במערכת בריאות הנפש לא קיימים כיום כלל שירותים הנותנים מענה דחוף. לפיכך, במרבית המצבים הכתובת היחידה שאליה ניתן לפנות כאשר יש צורך במענה מיידי ודחוף בבריאות הנפש הוא המיון בבית החולים הפסיכיאטרי. אנשים המתמודדים עם אבחנות פסיכיאטריות מהססים גם כך מפנייה למיון הפסיכיאטרי, והחשש שמא יאלצו גם לשלם עבור הביקור במיון יהווה חסם נוסף מפני פנייה לקבלת טיפול. הימנעות מפנייה לקבלת טיפול בזמן מביאה במצבים רבים להתדרדרות במצבו של האדם. כתוצאה מכך יש חשש כי היקף האשפוזים הכפויים רק ילך ויגדל, ואנשים רבים יגיעו למצבים מסכני חיים.


במקום להטיל אגרה על פנייה למיון בבתי חולים פסיכיאטריים קראנו למשרד הבריאות לחייב את קופות החולים לפתח מענים פסיכיאטרים במוקדי החירום שהן מפעילות, ולהרחיב בצורה משמעותית את המענים האחרים בקהילה.Comments


bottom of page