top of page

סגירת קטע בכביש 1 לתנועת תושבים פלסטינים

אילוסטרציה. Eugenesergeev | Dreamstime.com ©

ב-22.2.2024 התרחש פיגוע ירי בכביש 1, שבמהלכו נורה למוות אדם אחד ואחרים נפצעו. באותו הערב פורסם שלבקשת המשטרה, אלוף פיקוד המרכז חתם על צו המורה לסגור את קטע הכביש שבין מעלה אדומים למחסום א-זעיים בשעות הבוקר למשך 14 ימים, שלאחריהם תתקיים הערכת מצב בעניין הצורך בהארכתו. כתוצאה מחסימת הכביש, יחד עם חסימות נוספות, נוצר ניתוק מוחלט בין דרום הגדה המערבית לבין צפונה.


ב-26.2.2024 פנינו למפקד פיקוד המרכז בבקשה לבטל את צו הסגירה של הכביש לתנועת פלסטינים. עו"ד רוני פלי טענה כי ההחלטה לסגור את הכביש התקבלה כלאחר יד, מבלי שנשקלו המשמעויות וההשלכות שלה, והפגיעה הקשה בתושבי הכפרים א-זאעיים וענאתה, המצויים בסמוך לכביש, ובתושבי הגדה כולה. טענו שהטלת מגבלות תנועה גורפות ללא בחינה של השלכותיהן הביטחונית, וממילא גם לא של השפעתן על חיי התושבים הפלסטינים, היא החלטה שהתקבלה בניגוד לדין ולנהלי הצבא – היא חוטאת לחובה לבסס החלטה על בחינה שיטתית; היא אינה סבירה; אינה מידתית; ומהווה ענישה קולקטיבית אסורה.Comments


bottom of page