top of page

קושי במימון תשלומי השתתפות עצמית על תרופות

אילוסטרציה
© Viorel Dudau | Dreamstime.com

בתקופה האחרונה התגברה המגמה המדאיגה של קושי בקרב אוכלוסיות מוחלשות לעמוד בתשלומים על הוצאות בריאות, ובעיקר בתשלומי ההשתתפות העצמית על תרופות. כבר שנים רבות קיימים נתונים על כך שההוצאות של תושבי המדינה עבור שירותי בריאות גבוהות בהשוואה בינלאומית, ושאוכלוסיות מוחלשות בישראל נאלצות לוותר בשל כך על שירותי בריאות, ובפרט על קניית תרופות. מגמה זו החריפה לאור המשבר שפוקד את ישראל מאז שבעה באוקטובר, שבמסגרתו חלה עלייה בצרכים הרפואיים לצד עלייה משמעותית ביוקר המחייה, וכן רבים נקלעו לקשיי פרנסה ולקשיים כלכליים.


ב-20.5.2024 פנינו בנושא לשר הבריאות ולמנכ"ל משרד הבריאות, יחד עם מרכז אדוה, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, קואליציית ארגוני בריאות בנגב ורופאים לזכויות אדם (רל"א). נילי אלכסנדרוביץ מרל"א הביאה נתונים עדכניים על שיעור הישראלים שנאלצים לוותר על תרופות מרשם בשל ההשתתפות העצמית, וביקשה מהשר והמנכ"ל להיפגש עם הארגונים כדי לקדם מדיניות סדורה בסוגיה, שתתבסס על הידע המקצועי הקיים ותכלול הגנות ראויות ומקיפות על אוכלוסיות מוחלשות.


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page