top of page

זכותון לחסרי ולחסרות בית


אילוסטרציה

זכותון מקיף לחסרי/ות בית: זכויות בתחום הדיור, הבריאות, שימוש במרחב הציבורי, מפגש עם המשטרה, התמודדות עם תקיפה מינית ועוד. מוגש מטעם הפורום למען חסרי/ות הבית: עמותת עלם, האגודה לזכויות האזרח והמכללה האקדמית ספיר. מרץ 2013

תוכן העניינים

מי מוגדר כ"חסר/ת בית"?

סיוע סוציאלי

התנהגות ברחוב

סיוע בדיור

בריאות פיזית ונפשית

התמכרויות וגמילה

עולים חדשים

תעסוקה

ביטוח לאומי

תקיפה מינית ואלימות מינית

זנות

מהגרים ומבקשי מקלט

תעודת זהות וחשבון בנק

מפגש עם המשטרה

סיוע משפטי

עלינו ועל הזכותון

מי מוגדר כ"חסר/ת בית"?

בישראל ובעולם אין הגדרה ברורה ואחידה שמגדירה באילו תנאים אדם ייחשב כחסר בית. אולם אפשר לומר שהמושג "בית" כולל שלושה דברים: מקום מגורים פיזי בתנאים שמתאימים למגורי אדם; שיש בו אפשרות לפרטיות; ושיש לאדם זכות חוקית לגור בו. היעדרו של אחד או יותר ממרכיבים אלה עשוי לתאר חסרוּת בית.

הפורום למען חסרי/ות הבית כולל במונח "חסרי בית" אנשים שישנים ברחוב (עם שק שינה או בלעדיו), אנשים במגורי חירום כגון בתי-מחסה לחסרי בית או למהגרים, אנשים המשוחררים ממוסדות (כגון בית חולים או בית סוהר) כשאין להם קורת גג לפנות אליה, וגם אנשים שגרים במקום שבו הם חשופים לאלימות או לניצול, רק משום שאין להם מקום אחר ללכת אליו.

אולם לא כל מי שהוא חסר בית לפי הגדרה זו זכאי לכל סוגי הסיוע; בחלק מהמקרים הרשויות משתמשות בהגדרה מצומצמת יותר של "דר רחוב", שהוא מי שהוא מעל גיל 18 ולן ברחוב או במקומות ציבוריים. ההגדרה כ"דר רחוב" תלויה בקיומן של נסיבות נוספות, וכפופה לשיקול דעת של עובד סוציאלי ביחידה לדרי רחוב. למשל, מי שהוא חסר בית עם שחרורו ממאסר או לאחר פינוי בשל אי עמידה בתשלומי המשכנתא, לא ייחשב, ככלל, כ"דר רחוב".

סיוע סוציאלי

אני חסר בית. למי ניתן לפנות לקבלת עזרה?

חסר בית זכאי לפנות ליחידה לדרי רחוב ברשות המקומית. אם אין יחידה כזו, עליו לפנות ללשכת הרווחה. היחידה לדרי רחוב מוסמכת לסייע למי שהוגדר כ"דר רחוב" כפי שהוסבר בסעיף הקודם.

היחידה לדרי רחוב ברשות המקומית חייבת לסייע לכל דרי הרחוב בשטח הרשות, בלי קשר למען הרשום בתעודת הזהות, ואסור לה לסלק אדם לרשות אחרת.

דר רחוב זכאי לסיוע היחידה בנושאים כגון: הפניה למסגרת זמנית עם או בלי לינה, סיפוק צרכים בסיסיים כמו ארוחות, ביגוד וטיפול רפואי, וכן סיוע במיצוי זכויות מול רשויות וגופים שונים, כמו קבלה לקופת חולים, פתיחת חשבון בנק, הוצאת תעודת זהות, סיוע בדיור וקבלה למרכז גמילה.

חסרי בית שאינם מוכרים כ"דרי רחוב" זכאים להיעזר בשירותי הרווחה העירוניים.

איך אני מוצא את היחידה לדרי רחוב?

פיקוח ארצי על דרי רחוב, משרד הרווחה: טל': 02-5085647, פקס: 02-5085162

יחידות לטיפול בדרי רחוב ברשויות המקומיות - כתובות וטלפונים באתר משרד הרווחה

מסגרות ארציות לטיפול בדרי רחוב

 • היחידה למצבים ירודים במיוחד, מרכז 'צעדים' – יחידה לאבחון טיפול ושיקום, בית לחיים – שח"ר אחר, כולם דרך בית החולים 'קרית שלמה', מושב חרוצים, טל': 09-7484983, 09-7415982


 • "מישהו לרוץ איתו" ו"גלגל" של עמותת עלם מיועד לצעירים חסרי בית (גם מי שלא מוגדר כדר רחוב) בגילאי 18-26, גברים ונשים כאחד. מרכזים נעימים ומזמינים המציעים סיוע בדברים הבסיסיים כמו: אוכל, מקלחת, כביסה, אינטרנט, טיפול רפואי ראשוני ועוד. צוות הדירות מסייע לצעירים באמצעות ייעוץ, מיצוי זכויות, ליווי לקופת חולים, לביטוח לאומי, למרכזי גמילה וכיו"ב וכל מה שהצעיר/ה זקוקים לו.

 • עמותת "יחדיו" ילדים ונוער בסיכון ואנשים עם צרכים מיוחדים. טל': 08-6508000

התנהגות ברחוב

האם מותר לישון ברחוב?

אין איסור על לינה ברחוב, ולינה ברחוב אינה מהווה לכשעצמה עבירה. עם זאת, התנהגות מסוימת עשויה להיחשב כעבירה ולהקנות למשטרה סמכות לפעול. כך, למשל, כאשר אדם מעורר מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה ובאופן שעלול להביא להפרת השלום; או כאשר אדם מתנהג באופן פרוע או מגונה במקום ציבורי.

האם מותר לסלק אותי ממקום ציבורי – הרחוב, הפארק וכו'?

איש אינו מוסמך לגרש אדם חסר בית משום מקום ברחוב, ולא לדרוש ממנו לעבור לאיזור אחר, רחוב אחר, גינה אחרת וכו'. למשטרה כן מותר לפעול בנושא זה אם וכאשר יש חשש לביצוע עבירה פלילית בלבד.

האם מותר לקחת לי את הציוד?

לעיריות מסוימות יש חוקי עזר שמטרתם לשמור על סדר וניקיון ברחובות ובגנים הציבוריים, ופקחי העירייה מוסמכים לפעול להסרת מכשולים או מטרדים בשטחים הציבוריים. אסור לפקחים להפעיל חוקי עזר אלה כדי לקחת לאדם חסר בית את ציודו האישי, או לאיים עליו שיסתלק מהמקום כדי שלא יקחו לו את הציוד, אלא במצבים חריגים ויוצאי דופן. ובכל זאת, כדי להימנע מחיכוך עם הפקחים רצוי להקפיד שהציוד לא יצור הפרעה קבועה בשטחים הציבוריים. אם החרימו לך ציוד פנה/פני להתייעצות לארגונים שפרטיהם מנויים בסוף זכותון זה.

האם לאדם חסר בית מותר להקים מאהל קבע ברחוב או בפארק ציבורי?

אין איסור על הקמת מאהל קבע, אך פקחי העירייה יכולים להוציא צו לפירוק מאהל אם הם סבורים כי הוא מהווה מכשול והסגת גבול ברחוב. בחלק מהרשויות, כמו תל אביב וירושלים, דורשות העיריות ממי שמתכוון להקים מאהל קבע להצטייד באישור מראש, ולעמוד בתנאים שקובעת העירייה.

האם חל איסור על שוטטות ברחוב?

אין איסור על שוטטות ברחוב. חל איסור על שוטטות בחצר של מבנה או במקום ציבורי, רק בזמן ובנסיבות שיש בהם כדי להסיק שאותו אדם נמצא שם למטרה אסורה או פסולה. כלומר, שוטר עשוי לעצור חשוד בעבירת שוטטות אם הוא מסתובב בצורה שמחשידה אותו בניסיון לבצע עבירה, אבל לא רק משום שהוא חסר בית.

האם מותר לי לקבץ נדבות?

אין איסור לקבץ נדבות ואין זו עבירה. מדובר בעבירה רק אם אדם מקבץ נדבות במקום ציבורי בחשיפת פצעים או מומים או תוך הטרדה של הציבור, ועל כך ניתן לגזור עונש של עד חודש אחד מאסר. כמו כן, זו עבירה לגרום לקטין שלא מלאו לו שש-עשרה שנים לקבץ נדבות במקום ציבורי או לשדל אותו לכך.

סיוע בדיור

האם ישנם מקומות שמעניקים מחסה מיידי?

בחלק מהרשויות המקומיות יש מסגרות זמניות, שכוללות אפשרות לינה. ניתן לגשת למקומות אלו במקרי חירום, גם ללא תיאום מראש. מי שהוכר כ"דר רחוב" על ידי רשויות הרווחה זכאי למסגרת דיור זמנית, אולם יצופה ממנו לעמוד בקשר עם היחידה לדרי רחוב ולשמור על כללי התנהגות מסוימים בזמן השהות במסגרת.

מחסה זמני קיים במקומות הבאים:

 • "גגונים" של עמותת לשובע: לגברים מכורים לסמים או לאלכוהול - בן צבי 40; לנשים שאינן מכורות - צ'לנוב 18; לגברים שאינם מכורים - היהודי זיס 21. כל ההפניות עוברות דרך מנהל תחום גגונים בעמותה: 050-6879703. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד העמותה בטלפון 03-3731661

 • מקום אחר לנוער (בנים ובנות) עד גיל 18, רח' בזל 16, טל': 03-5449052

 • בית דרור – מקלט לנוער הומו/לסבי/טרנס/בי עד גיל 18, רח' בוסתנאי 13, טל':03-5162071

 • בית השאנטי – מקלט לנוער עד גיל 21, רח' סמטת שלוש 17, טל': 03-5103339

 • בית אלי – בית מחסה לצעירים ובני נוער (רק בנים) לגילאי 16-25, רח' אילן 28, טל': 050-6560115

 • דירת חירום של תכנית סלעית – לנשים בזנות מגיל 18 ומעלה, רח' לבנדה 18, טל': 03-6394749

ירושלים:

 • בית מחסה ל"דרי רחוב" המופעל על ידי עמותת שק"ל, כניסה באמצעות היחידה לדרי רחוב היושבת ברח' כורש 10, טל': 02-6256202

 • אתנחתא – למתבגרים בגילאי 13-19, דרך חברון 106, טל': 02-6721692, 02-6725337

 • גלגל – שלטר לצעירות חסרות בית בגילאי 18 ועד 26, פתוח מדי לילה בין השעות 22:00 ל-11:00 בבוקר, אין צורך בהפניה, רח' בצלאל 17, טל': 054-9773602.

באר שבע:

קורת גג בראשית – עוגן קהילתי, לבני נוער בגילאי 19-13, רח' משה דיין 1, טל': 08-6487903, 08-6868600

חיפה:

הבית ברחוב חיים – סחל"ב, לבני נוער בגיל 12-19, רח' חיים שפירא 5, טל': 04-8674425

מסגרות זמניות (טווח בינוני/ארוך):

 • דירות מעבר של עמותת עלם: פועלות בשיתוף עם השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה. מיועדות לצעירים ולצעירות בגילאי 18-26 לאחר תהליך של גמילה פיזית באחד ממרכזי הגמילה, לסיוע בתהליך הגמילה הנפשי מן הסמים ובדרך להשתלבות מלאה בקהילה. הדירות נמצאות בתל אביב.

 • דירות מעבר מטעם משרד הרווחה: דירה ל-6-4 נערות בנות 17 עד 23 שאינן יכולות להתגורר בבית הוריהן וזקוקות לתקופת מעבר, ליווי, תמיכה והכוונה, כדי לצאת לחיים עצמאיים בקהילה. הדירות קיימות באשדוד, באר שבע, שדרות, חולון-בת ים, חיפה, נצרת ונתניה. ההפניה אליהן היא ע"י העובדים הסוציאליים המטפלים בנערות במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

 • מסגרות נוספות קיימות במסגרת בריאות הנפש וההפניה אליהן היא במסגרת סל שיקום (ראו בהמשך בפרק אודות בריאות הנפש).

 • מקלטים לנשים נפגעות אלימות: המקלטים לנשים מוכות נמצאים במקומות חסויים, על מנת להגן על הנשים השוהות בהם. כדי להגיע למקלט לנשים מוכות, על האישה לפנות למרכז למניעת אלימות במשפחה שבאזור המגורים, למשטרה או לעובדת סוציאלית בלשכת הרווחה שבאזור המגורים. למידע נוסף ניתן גם להתקשר לקו החירום של משרד הרווחה 118.

האם אני זכאי/ת לדיור ציבורי או לסיוע בשכר דירה?

השתתפות בשכר דירה – יחיד שהוכר כ"דר רחוב" על ידי רשויות הרווחה זכאי לסיוע כספי לשכירת דירה ממשכיר פרטי לתקופה של ארבע שנים, ובלבד שאין לו זכויות בדירה אחרת. הכסף יועבר ישירות למשכיר. משרד השיכון יפסיק את העברת הסיוע במידה והזכאי ניתק את קשריו עם היחידה לדרי רחוב. בשנתיים הראשונות יעמוד הסכום על 1,170 ₪ לחודש, בשנה השלישית הוא יעמוד על 1,004 ₪ ובשנה הרביעית על 883 ₪.

חסר בית שאינו מוכר כ"דר רחוב" על ידי רשויות הרווחה זכאי לסיוע בדיור כמו כל אדם אחר ולפי תנאי הזכאות הכלליים. גם במצבים בהם לא מתקיימת ההגדרה של "דר רחוב" במקרים רבים עדיין קיימת זכאות לסיוע בשכר דירה, ובמקרים מצומצמים יותר זכאות לדיור ציבורי.

לבירור תנאי הזכאות ניתן לגשת לסניף של חברת עמידר (טל': *6266), מתן חן (טל': 1-599-563-007) או מ.ג.ע.ר. (טל': 1-599-500-301).

בריאות פיזית ונפשית

נפצעתי או חליתי. מתי ניתן להתפנות לחדר מיון ללא תשלום?

לא גובים תשלום ממטופל עבור הגעה לחדר מיון במקרים הבאים:

 • כאשר יש למטופל התחייבות מקופת החולים (טופס 17) דרך רופא קופת החולים;

 • מי שפוּנָה לבית חולים ע"י אמבולנס מד"א מהרחוב או ממקום ציבורי אחר עקב אירוע פתאומי;

 • כאשר הפגיעה היא עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה;

 • במקרה של נפגע אלימות במשפחה או תקיפה מינית;

 • כשמדובר בפציעות אלו: שבר חדש, פריקה חריפה של כתף או מרפק, פציעה הדורשת איחוי (תפירה וכו'), כניסת גוף זר לדרכי הנשימה או לעין, טיפול במחלות סרטן, המופיליה, סיסטיק פיברוזיס (CF), מי שמטופל בדיאליזה, ואישה בעת צירי לידה.


היכן אוכל לקבל טיפול רפואי?

על פי החוק, כל תושב מדינת ישראל (בעל מספר תעודת זהות ומעמד של אזרח או תושב) זכאי לשירותי בריאות, וקופת החולים בה הוא רשום מחויבת לתת לו את השירותים והטיפולים הכלולים בסל הבריאות באיכות סבירה ובפרק זמן סביר. התשלום עבור שירותי קופת החולים הוא באמצעות מס שמנוכה מתלוש שכר, והוא נגזר מגובה ההכנסה. במקרה של היעדר הכנסה מסודרת, יש לשלם דמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 100 ש"ח. במקרים מסוימים ישנו פטור. ניתן לעבור מקופת חולים אחת לשנייה.

מוקדי קופות חולים משרד הבריאות – 5400*, 08-6241010 כללית – 2700* מכבי – 3555* מאוחדת – 3833* לאומית – 1-700-507-507

מרפאת רופאים לזכויות אדם:

למי שאין לו תעודת זהות, או אינו חבר בקופת חולים. רח' ברוך ספיר 4, יפו, טל': 03-6873027.

טֶרֶם – משרד הבריאות – מרפאת פליטים בתל אביב: התחנה המרכזית חנות 4501, סמוך למקום בו מסתיימים קוי אוטובוס 4, 5. במרפאה מבוצעות רפואה דחופה, בדיקות דם, אולטרא סאונד, צילומי רנטגן, גניקולוגיה ובדיקות שתן. שעות פתיחה: א-ה 20:00-8:00; שישי – 14:00-8:00, טלפון: 073-2255390

טיפולי שיניים:

במקרים מסוימים ניתן לקבל טיפול בחינם בהסתדרות הרופאים. נדרשת הפניה מטעם לשכת הרווחה או היחידה לדרי רחוב.

איתור וטיפול במחלות מין: השירות אנונימי ובחינם בשתי מרפאות בישראל במסגרת משרד הבריאות: תל-אביב: מרפאת לוינסקי – תחנה מרכזית חדשה, קומה 5 (ליד מבחני התיאוריה), טל': 03-5373738 חיפה: מרפאה ברח' הפרסים 15, טל': 04-8619719

הפסקת הריון: ועדות להפסקת הריון מתקיימות בכל בתי החולים. יש לפנות לרופא נשים בקופת חולים כדי לקבל תדפיס אולטרא סאונד של ההיריון, ולהגיע איתו ועם מסמך מזהה (עם תמונה) לבית החולים בשעות עבודת הוועדות. במקרים מסוימים ניתן לעבור את הפסקת ההיריון ללא תשלום. בי"ח איכילוב – ימי ב' ו-ה' בשעה 14:00 במרפאת נשים. טל': 03-6925657 בי"ח וולפסון – כל יום בשעה 14:00 במשרדי השירות הסוציאלי. טל': 03-5028454/5 הדסה הר הצופים: 025844111 הדסה עין כרם:026777111 בית חולים שערי צדק 02-655511

מהן זכויותיי בתחום בריאות הנפש?

מיון פסיכיאטרי

בבתי החולים הפסיכיאטריים ובחלק מן המרפאות לבריאות הנפש פועל מיון פסיכיאטרי 24 שעות ביממה, המספק מענה לפניות דחופות ולמצבי משבר. חלק מן הפונים יופנו בעקבות פנייתם לאשפוז במחלקות וחלקם יקבלו "עזרה ראשונה נפשית" ויופנו להמשך טיפול במרפאה או בקהילה.

 • בי"ח איכילוב – תל אביב. טל': 03-6974707

 • בי"ח גהה – פתח תקווה. טל': 03-9258258

 • בי"ח תל השומר. טל': 03-5302926

 • בי"ח שלוותה – הוד השרון. טל': 09-4478554

 • בי"ח אברבאנל – בת ים. טל': 03-5552626

 • כפר שאול: 507\503\02-6551553

 • איתנים: 02-5705111

 • הר הצופים: 02-5844341\317

 • עין כרם: 02-6777181

 • בי"ח הרצוג: נשים – 02-5316907, גברים – 02-5316913/4

 • מוקד ארצי לבריאות הנפש: 09-8621201

מי מעניק סל שיקום ולאן פונים לקבלתו?

סל שיקום נותן סיוע בתחום הדיור, תעסוקה מוגנת, מטפל מרכזי המסייע בקשר עם הקהילה, טיפולי שיניים, סיוע ברכישת ציוד בסיסי, שירותי חונכות ורכישת כישורים חברתיים ויומיומיים אחרים. זכאים לסל שיקום אנשים בגילאי 18-65, בעלי לפחות 40 אחוז נכות נפשית מביטוח לאומי. הפנייה לוועדה שמעניקה סל שיקום הינה ע"י עובד סוציאלי או באופן עצמאי. טרם ההחלטה מתכנסת הוועדה בנוכחות המבקש.

לא תתקבל בקשה של מי שהינם: מכורים לסמים/אלכוהול, אנשים שאינם נמצאים במעקב פסיכיאטרי ואנשים המתנהגים באלימות. בנוסף, נדרש להראות מוטיבציה לשיקום בוועדה.

לפרטים: מחוז צפון 04-6557876/8, מחוז מרכז 08-9788616/7/8, מחוז ירושלים 02-6551419/20, מחוז חיפה 04-8619809, מחוז ת"א 03-5634810, מחוז דרום 08-6282450.

אשפוז בכפייה – באילו תנאים? החלטה על אשפוז בכפייה מתבצעת בהחלטה של הפסיכיאטר המחוזי או בהחלטת בית משפט, לאחר שהתקיימו שלושת התנאים הבאים:

1. האדם חולה וכתוצאה ממחלתו נפגם, במידה ניכרת, כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות. 2. האדם עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מיידי. 3. האדם סירב להיבדק על ידי פסיכיאטר.

מבקשים לאשפז אותי בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי, בניגוד לרצוני, מהן זכויותיי? אם נקלעתם לאשפוז כפוי, הודיעו מיד למחלקה שבה אתם מתאשפזים שאתם מתנגדים לאשפוז ודורשים שידונו בעניינכם בוועדה הפסיכיאטרית הראשונה שמתכנסת בבית החולים. אם תוכלו, כדאי שתגישו זאת למחלקה גם בכתב. במקביל, אמרו לאחיות/רופאים/מנהל המחלקה שאתם תובעים שימנו לכם עורך דין שייצג אתכם בוועדה, הם אמורים לתת לכם טפסים למלא ולפקסס אותם עבורכם לגורם המייצג.

ייצוג באשפוז כפוי נחלק בין הסיוע המשפטי לסנגוריה הציבורית על פי הקריטריון הבא: אשפוז כפוי שהתבצע בהוראת הפסיכיאטר המחוזי – הייצוג יינתן על ידי הסיוע המשפטי. אשפוז כפוי שהתבצע בצו בית משפט – הסנגוריה הציבורית.

התמכרויות וגמילה

אני מכור לאלכוהול / סמים ומעוניין להיגמל – מהן זכויותיי?

חסרי בית זכאים לגמילה על חשבון המדינה (פעמיים בשנה ובמקרים מיוחדים אף יותר). ישנן מספר מסגרות:

אשפוזית – מסגרת סגורה המאפשרת גמילה גופנית מסמים או מאלכוהול בתנאי אשפוז. הטיפול באשפוזית הינו קצר מועד ונמשך בין שבועיים לחודש, תלוי במסגרת. אשפוזית לנוער יכולה להימשך עד 3 חודשים. ההפניה לאשפוזית הינה על ידי עובד/ת סוציאלי/ת או לאחר פניה עצמאית. תנאי הקבלה משתנים ממקום למקום. בדרך כלל יהיה צורך בבדיקות רפואיות, ולעיתים גם במעקב פסיכיאטרי ובדו"ח סוציאלי. עלות הטיפול משתנה ממרכז גמילה אחד לשני.

מרכז יום – מסגרת יומית שבה האדם עובר תהליך טיפול במשך חצי שנה עד שנה בתוך הקהילה. ההפניה למרכזי היום מתבצעת על ידי גורם טיפולי – בהמשך לגמילה באשפוזית או בהמשך לתהליך טיפול במסגרת הטיפולית בה נמצא המטופל.

קהילות – מסגרת פנימייתית סגורה, בה האדם משתלב לאחר הגמילה הגופנית ועובר תהליך טיפולי-שיקומי אינטנסיבי, מעמיק וממושך. השהות עד כשנה. ההפניה לקהילה יכולה להתבצע באופן עצמאי או דרך הגורם הטיפולי. לאחר הקהילה הטיפולית האדם עשוי להמשיך למסגרת של הוסטל, שהיא מסגרת פתוחה למחצה, לתקופה של עד חצי שנה.

מתדון / סבוטקס – תחליפי סם למי שמשתמשים בהרואין ומעוניינים להפחית את הנזק של השימוש בהרואין תוך מעבר לתחליף המתאים להם במסגרת המרכזים של משרד הבריאות. הטיפול מיועד למי שלא הצליחו להיגמל פיזית מהסמים. השירות כרוך בתשלום חודשי ומצריך הגעה יומיומית למרכז הגמילה.

מעני גמילה

אישפוזיות אשר מאושרות ע"י משרד הבריאות או שייכות למשרד הבריאות:

 • אשפוזית צעדים קרית שלמה: מתאימה גם למצבים של התמכרות יחד עם בעיה בבריאות הנפש. בי"ח קרית שלמה, מושב בני ציון, טל': 09-7415981/2/3/4

 • אשפוזית ארצית לגמילה מאלכוהול, "מעל הסם", רח' קק"ל 15, בת ים (בי"ח אברבנאל), טל': 1-800-205077, 052-4455545

 • ראנסס – מרכז גמילה לצעירים/ות מסמים ואלכוהל לדוברי רוסית, רח' קק"ל 15, בת-ים, בית חולים אברבנאל, טל': 050-5817530

תל אביב יפו:

 • אשפוזית יפו, כתובת: רח' אדם מצקביץ 16, טלפון: 03-6836251/2

 • פרויקט "צעד ראשון", הפנייה לאשפוזית, רח' גולומב 53, טל': 054-6609786

ירושלים:

אשפוזית גמילה נוער וצעירים מג"ל צעיר, ליפתא, טל': 02-5372468

צפון:

 • אשפוזית גמילה מסמים צפון, ת"ד 3 טמרה 24930, טל': 04-9947995, 04-9944580, 04-9944847

 • מבט נשי – מסגרת ביתית טיפולית לנשים, טיפול בהתמכרויות לנשים בלבד, רח' מסדה 26 חיפה, טל: 04-8645568

 • מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל, טל': 04-8559301/0/2

דרום:

אשפוזית גמילה מסמים דרום – אשדוד, רח' העבודה 61, טלפון: 08-6229647

מרכז בריאות הנפש באר שבע, רח' הצדיק מירושלים 2, טלפון: 08-6401719, 08-6401572, 08-6401424

מרכזי יום

ירושלים:

 • מרכז יום לטיפול בנשים, רח' הלל 22 ירושלים, 02-6254033, 02-6232713

 • המכון הירושלמי לטיפול בבעיות סמים ותחלואה כפולה, יד חרוצים 19 תלפיות, טל': 02-6715330 ,02-6715193 , 02-6714895

 • אם הדרך: מרכז יום לנוער בגילאי 14-19, דרך חברון 53 טלפון: 026716501

תל אביב:

 • שד' רוטשילד 2, 03-5107488/8307

 • רח' יפת 74, 03-6824362, 03-6819648

 • רח' הברזל 2, 03-6474120

 • רח' לובטקין צביה 12, 03-6310891

 • רח' שמחה 8, 03-6878907

אל-סם: תחנות טיפול בפיקוח משרד הרווחה בבני נוער צורכי סמים ומשפחותיהם.

 • רח' פקיעין 7, ת"א, טל': 03-5462076

 • רח' מגן אברהם 9, יפו, טל': 03-6821087

עמותת אפשר – מרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול

 • רח' ארלוזורוב 1 רמת גן, טל': 03-6733228

 • שד' ירושלים 45, יפו, טל': 03-6815206

קהילות טיפוליות

 • הדרך – קהילה טיפולית, עילבון (קרוב לצומת גולני), טל' 04-9828810, 04-9821060, 054-2273439

 • מלכישוע – קהילה טיפולית למבוגרים ובני נוער, ד.נ. גלבוע, מלכישוע, 19170 (הר הגלבוע, ליד הישוב מירב), טל': 04-6488215

 • רטורנו – קהילה טיפולית לבני נוער, גבעת שמש, ד.נ. שמשון 99708 (ליד בית שמש), טל': 02-9998244

 • קהילה טיפולית לתחלואה כפולה נפשית "שילוב", המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, טלפון: 04-6273441

 • נרקומנים אנונימיים ואלכוהוליסטים אנונימיים - NA ו-AA, מפגשי תמיכה למכורים במטרה לסייע בתהליך הגמילה. פגישות מתקיימות בימים שונים ובמגוון של מוקדים ברחבי הארץ. טל': 050-5947837

מרכזים לטיפול תרופתי – מתדון, סבוטקס, סבוקסון

תל-אביב-יפו:

 • מרכז מתדון יפו, רח' בן זומא 6, פינת שד' ירושלים 22, יפו, טל': 03-6816359

 • מרכז מתדון יפו – יסעור, רח' אדם מצקביץ 16, יפו, טל': 03-6818554, 03-6824642

 • מרכז אביב – מרכז אמבולטורי וטיפול במתדון וסובוטקס, רח' הרכבת 36, ת"א, טל': 03-6870462

 • איכילוב – מרפאת אידלסון, רח' הנריטה סולד 1, תל אביב, טל': 03-6973226

ירושלים:

מ.מ.י., רח' האומן 20, טל': 02-6789378

צפון:

 • נצרת – מ.א.ן., רח' איכסאל בנין עואד עפיפי, טל': 04-6571741

 • טבריה – מ.א.מ.ץ. – מרכז לטיפול תרופתי ממושך, רח' ציפורי 1, טל': 04-6725977

 • חיפה – הגפן, רח' הגפן 26, טל': 04-8523382

 • חיפה – מ.א.מ.ץ. – מרכז לטיפול תרופתי ממושך, רח' אופיר 45, טל': 04-6725977

 • חדרה – מ.א.מ.ץ. – מרכז לטיפול תרופתי ממושך, תחנת רכבת מזרח ישנה, טל': 04-6346124, 04-6346125

 • אום אל פחם – מ.א.מ.ץ. – מרכז לטיפול תרופתי ממושך, שכונת אלבאטן, טל': 04-6317119

דרום:

 • באר שבע – מ.ט.ר.ה, רח' אנילביץ 25, טל': 08-6408340

 • באר שבע – סל"ע ב', רח' פנחס החוצב 14, טל': 08-6283027

 • אשדוד – מ.מ.א., רח' המתכת 51, טל': 08-8528007

חלוקת מזרקים

יזהר – התוכנית להחלפת מזרקים: פרויקט ייחודי של משרד הבריאות בשיתוף הרשות למלחמה בסמים והוועד למלחמה באיידס במסגרתו משתמשים פעילים שאינם ניגשים למסגרות שיקום או טיפול מגיעים ומחליפים את המזרקים המשומשים שלהם במזרקים חדשים וסטריליים.

 • תל אביב: רח' גולומב 53, טל': 052-4463331

 • ירושלים: רח' יפו 45 (בתוך "גלגל" עלם), טל': 052-8442626

 • חיפה: רח' החלוץ 3, טל': 054-7430330

 • אשדוד: רח' הרב קוק 9 (המרכז המסחרי הקטן רובע ב'), טל': 052-7423030

 • באר שבע: רח' ההסתדרות 97, טל': 054-5681713

עולים חדשים

האם יש לי זכאות לעזרה מיוחדת בתור עולה חדש?

עולים חדשים זכאים לסיוע נוסף, כמו סל קליטה, הבטחת הכנסה וסיוע בשכר דירה. כמו כן, זכאים לסיוע בלימוד עברית ולהכשרה מקצועית. לבירור תנאי הזכאות ואפשרויות הסיוע:

 • משרד הקליטה – טל': 03-9733333

 • הסוכנות היהודית – טל': 02-6202222

 • פדרציה ארצית של ישראלים דוברי רוסית – טל': 08-6227220/1/2/3

 • לשכת פניות עולים עירונית ירושלים – טל': 02-6234365

תעסוקה

מי יכול לעזור לי למצוא מקום עבודה?

ניתן להיעזר בשירות התעסוקה:

 • תל –אביב: רח' מנחם בגין 125, מגדל הקריה (מול קניון עזריאלי), טל': 03-7634111

 • ירושלים: רח' יפו 21, טל': 02-5013100; 02-5013111

 • חיפה: רח' שיבת ציון 60 (ואדי סאליב 1), טל': 04-8303300, שעות מענה טלפוני בלשכה מיום ראשון עד חמישי בשעות 16:00-08:30

 • באר-שבע: רח' התקווה 4, טל': 08-6264164, שעות מענה טלפוני בלשכה מיום ראשון עד חמישי בשעות 11:30-08:30, 15:00-12:30

חיפושי עבודה באינטרנט חינם: www.alljobes.co.il www.jobmaster.co.il

סיוע בכתיבת קורות חיים – בעמותת "ידיד":

 • תל אביב: רח' השלושה 3 (ליד היכל נוקיה), טל': 03-6885126/7

 • ירושלים: רח' פייר קניג 28, טל': 02-6233282, 02-6243016

זכויות עובדים

לכל עובד/ת זכות לשכר מינימום ולתנאים סוציאליים שונים, וכן זכות לא להיות מופלה בקבלה לעבודה. כמו כן, החוק אוסר לפטר עובדת בהיריון. לאור היקף הזכויות לא ניתן בזכותון זה לפרט את כולן. מידע מקיף על זכויות עובדים קיים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובאתר "כל זכות".

במקרה של חשש להפרת זכויות עובדים – למי ניתן לפנות?

 • תל אביב: רח' נחלת בנימין 75, קומה ד; טל': 03-6883766

 • חיפה: רח' הרצל 18 קומה ב' חדר 224, טל': 04-8643350

 • ירושלים: רח' ינאי 6, טל': 02-6242801

 • נצרת: מרכז הבשורה, אזור המעין, טל': 04-6082228

נציבות שוויון זכויות בעבודה:

 • תל אביב: טל': 03-7347214

 • ירושלים ובאר שבע: טל': 02-6303557

 • חיפה: טל': 04-8613902/1

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות: טל': 02-6549558

ביטוח לאומי

מהן זכויותיי מול הביטוח הלאומי?

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח בסיס כלכלי לקיום בכבוד, למי שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת.

קצבת הבטחת הכנסה

קצבה המשולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה. על מבקש הקצבה להיות לפחות בן 18. את הבקשה יש להגיש בסניף המוסד לביטוח הלאומי בעיר המופיעה ככתובת הרשומה בתעודת הזהות. טפסים ניתן לקבל בסניף ויש לצרף צילום תעודת זהות, אישור על ההכנסות לחשבון הבנק ותקופות עבודה אחרונות.

הכלל הוא שמבקש הבטחת הכנסה נדרש להתייצב אחת לשבוע בלשכת התעסוקה. יש מקרים בהם האדם פטור מהתייצבות – ובהם מי שמוגדר כ"דר רחוב" (הפניה מהלשכה לדרי רחוב) או כמכור לסמים או לאלכוהול (על פי החלטת המוסד ולאחר ביצוע בדיקות שתן).

קצבת נכות

אדם הסובל מנכות פיזית או נפשית אשר פוגעת באופן משמעותי ביכולת שלו לעבוד לפרנסתו, זכאי בתנאים מסוימים לקצבת נכות. יש להגיש בקשה בסניף המוסד לביטוח לאומי. טפסים ניתן לקבל בסניף ויש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. יצירת קשר: מוקד טלפוני ארצי – *6050

תקיפה מינית ואלימות מינית

עברתי תקיפה מינית – למי ניתן לפנות?

סיוע טלפוני 24 שעות ביממה לנפגעי/ות תקיפה מינית ואונס:

 • קו לנשים – 1202

 • קו לנערים ולגברים – 1203

 • קו לנשים בערבית – 04-6566813

היכן אוכל לקבל טיפול רפואי וסיוע במקרה של תקיפה מינית?

מרכזים לטיפול דחוף בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בבתי החולים:

 • בי"ח וולפסון, חולון, טל': 03-5028454/5 (עד 15:30), אח"כ 03-5028211 (מרכזייה)

 • בי"ח בני ציון, חיפה, טל': 04-8359347

 • בי"ח פוריה, טבריה, מרכז "טנא" (לילדים), טל': 050-6267553

 • בי"ח סורוקה, באר שבע, טל': 08-6400327

 • בי"ח הדסה, עין כרם, מרכז "בת עמי", טל': 02-6777111

מרכז:

 • לטם – מרכז לטיפול בטראומה מינית, מרכז רפואי תל אביב – איכילוב, רח' ויצמן 6 תל אביב, טל': 03-6974166

 • המרכז הרב תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית, רח' ירושלים 2, ראשל"צ, טל': 03-9689800

ירושלים:

מרכז תמר, רח' שטראוס 24, טל': 02-6221504

צפון:

 • המרכז הרב תחומי – מרכז רפואי בני ציון

 • רח' גולומב 24, חיפה, טל': 04-8359975

 • בי"ח צרפתי – נצרת, רחוב 6184, טל': 04-6509000, 04-6509007, 04-6574747

דרום:

רח' יעקב דורי 1, באר שבע, טל': 08-6417304

סיוע טלפוני

 • קו החירום של משרד הרווחה – 118

 • עמותת ל.א. – לחימה באלימות נגד נשים, קו חירום לנשים במצוקה 24 שעות ביממה – טל': 1-800-353-300

 • ערים בלילה – קו סיוע ארצי לבני נוער בזנות – טל': 054-9773666

 • ער"ן: עזרה ראשונה נפשית בטל': 1201; לדוברי רוסית: 1-800-24-1201; לדוברי אמהרית: 1-800-21-1201; לדוברי ערבית: 1-700-50-1201

זנות

האם זנות היא עברה על החוק?

הזנות עצמה אינה עברה על החוק, אך נלוות לזנות שורת עברות על פי הדין הפלילי ואלה הן: אחזקת מקום למטרות זנות, פרסום הזנות, שידול לזנות, סרסרות וסחר בבני אדם. בניגוד לצריכת מין מאדם בוגר, צריכת מין מקטין או מקטינה הינה עברה לפי הדין הפלילי אשר דינה שלוש שנות מאסר.

אני נמצא/ת במעגל הזנות וזקוק/ה לעזרה – מי יכול לסייע?

 • קו הסיוע הארצי של ערים בלילה – סיוע לנוער בזנות של עמותת עלם: 054-9773666

 • מרפאה ניידת לצמצום נזקי הזנות, משרד הבריאות: 050-6202151

 • הוועד למלחמה באיידס – קו פתוח לשאלות בנוגע לאיידס ומחלות העוברות במין: 03-5108787

 • מקלטים "מעגן" ו"אטלס" לקורבנות סחר בבני אדם מטעם המדינה, מנהלת שירותים סוציאליים לקורבנות הסחר בבני אדם, טל': 03-6041004/8, 050-8689204

תל-אביב:

 • סלעית – סיוע לנשים במעגל הזנות בתל-אביב: דירת חירום, הוסטל שיקום, מרכז יום. קו חירום: 1-800-200-690; טל': 03-6855458

 • ערים בלילה – עמותת עלם (תל-אביב יפו) – תוכנית טיפולית שיקומית למען בני נוער מנוצלים מינית מסחרית (זנות קטינים), טל': 054-9773773

צפון:

 • אופק נשי – חיפה והצפון, דירת חירום, הוסטל שיקום לנשים בזנות, מרכז יום. טל': 04-8524238, 057-7548869

 • ארגון "אשה לאשה" – מרכז פמיניסטי בחיפה, העוסק בקורבנות סחר בנשים. טל': 04-8640598, 054-3008036

 • ערים בלילה – עמותת עלם (חיפה) – תוכנית טיפולית שיקומית למען בני נוער מנוצלים מינית מסחרית (זנות קטינים). טל': 054-6332226

 • מרפאת למחלות העוברות במין בחיפה, טל': 04-8619719, 054-4690704

דרום:

בשבילך – סיוע לנשים במעגל הזנות בבאר שבע. טל': 08-9478248, 057-7956411

ערים בלילה – עמותת עלם (אילת) – תוכנית טיפולית שיקומית למען בני נוער מנוצלים מינית מסחרית (זנות קטינים).

מהגרים ומבקשי מקלט

אני מהגר או מבקש מקלט – למי אני יכול לפנות?

מי שנמצאים בישראל ואינם אזרחים או תושבים, יכולים לפנות לצורך קבלת סיוע לארגונים:

 • א.ס.ף: סיוע ליחידים ולקהילה. רח' גולומב 52, תל-אביב, טל': 072-2513838

 • מסיל"ה: מתן מידע לגבי זכויות שונות, הפניה וסיוע. רח' ראשון לציון 3, תל אביב, טל': 03-6877796

 • המוקד לפליטים ולמהגרים, רח' נחלת בנימין 75, תל אביב, טל': 03-5602530

תעודת זהות וחשבון בנק

כיצד ניתן לקבל תעודת זהות חדשה במקום אחת שאבדה/נגנבה?

יש להגיע באופן אישי ללשכת משרד הפנים עם תעודה מזהה אחרת (רצוי), 2 תמונות פספורט עדכניות, 115 ₪ ולמלא במקום טופס. במידה ויש דרכון או תעודה מזהה אחרת, תעודת הזהות החדשה אמורה להינתן במקום.

כיצד ניתן לפתוח חשבון בנק?

ניתן לפתוח חשבון בבנק הדואר, אשר מציע ניהול חשבון עובר ושב ללא עמלות ניהול ובעלויות נמוכות משמעותית מהמקובל בבנקים. בפתיחת החשבון יש לשלם אגרה בסך 52 ₪ אשר אותה ניתן לשלם ב-10 תשלומים. במידה והחשבון אינו פעיל, יש חיוב בעמלות חודשיות בסך כ-4 ₪. בחשבון בבנק הדואר לא ניתן למשוך כספים שאינם בחשבון (להיכנס למינוס).

מפגש עם המשטרה

מתי לשוטר מותר לעכב אותי?

עיכוב הוא אמצעי להגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, הנובע מחשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה. שוטר רשאי לעכב אדם שיכול למסור לו מידע לגבי עבירה כדי לברר את זהותו וכתובתו וכדי לחקור אותו, וכן לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר. שוטר המעכב אדם חייב להזדהות, להודיע לאדם שהוא מעוכב ולהסביר את הסיבה לכך. אסור לעכב אדם או כלי רכב ליותר משלוש שעות. בעיכוב מספר רב של אנשים רשאי הקצין הממונה להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שלוש שעות נוספות, מנימוקים שיירשמו.

מה ההבדל בין עיכוב למעצר?

עיכוב יכול להתבצע בשטח, אולם כשאדם נעצר על השוטר לקחתו מיד לתחנת המשטרה, למעט במקרים חריגים. תוך 24 שעות מרגע המעצר חובה על המשטרה לשחרר את העצור או להביאו בפני שופט אם היא רוצה להאריך את מעצרו. מעצר לפני הגשת כתב אישום יכול להימשך עד 30 יום, אך יש סמכות להאריך את המעצר באישור היועץ המשפטי לממשלה.

מתי מותר לעצור אדם?

אדם הנחשד בביצוע עבירה נהנה מחזקת החפות, כלומר – כל עוד לא הוכחה אשמתו במשפט הוא נחשב זכאי. על כן, מעצר אינו אמור לשמש עונש אלא אמצעי הננקט במקרים חריגים, שבהם החשוד מסכן את ביטחון הציבור או עלול לשבש את החקירה. על פי החוק, שוטר יכול לעצור אדם ללא צו במקרים שבהם יש לו חשד סביר לכך שהוא עבר עבירה ומתקיימים כל התנאים הבאים: החשוד עלול לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה; יש יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע לחקירה שיזומן אליה; יש יסוד סביר לחשש שאי-מעצרו יגרום לשיבוש הליכי משפט ובכלל זה השפעה על עדים או פגיעה בראיות. כמו כן, מותר לעצור אדם אם הוא עוכב על פי דין ואינו מציית להוראות שנתן לו השוטר על פי סמכות העיכוב. על פי החוק אין לעצור אדם אם אפשר להסתפק בעיכובו.

מהן זכויותיי בזמן המעצר?

שוטר המבצע מעצר חייב להזדהות ולהודיע לעצור מיד מהי סיבת המעצר, לקחת אותו מיד לתחנת המשטרה ולהביאו בפני הקצין הממונה בתחנה. לעצור יש זכות שתימסר הודעה על מעצרו לאדם קרוב לו ולעורך דין, ולמעט בנסיבות חריגות המשטרה חייבת לאפשר לו להיפגש עם עורך דין ללא דיחוי. עצור יכול להיות מיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית במימון המדינה לאחר בדיקת זכאות כלכלית. עצור הזקוק לטיפול רפואי זכאי לקבלו. החוק קובע כי חקירת חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהוא מבין ודובר, לרבות שפת סימנים.

כיצד אשיג עורך דין?

הסנגוריה הציבורית מעמידה עורכי דין בהליכי מעצר ובהליכים פליליים.

 • תל-אביב – טל': 03-6932670

 • ירושלים – טל': 02-5696112/214

 • באר שבע והדרום – טל': 08-6404493

 • חיפה – טל': 04-8633727/02

 • צפון – טל': 04-6029107

האם אני יכול לשמור על זכות השתיקה?

מי שנחקר על ידי שוטר בקשר לחשד שביצע עבירה זכאי לשמור על זכות השתיקה ולא לענות על שאלות החוקר וזאת כדי להימנע מהפללה עצמית.

שוטרים הפעילו נגדי אלימות, מה עושים?

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) חוקרת עבירות פליליות שהחשודים בביצוען הם שוטרים (כולל שוטרי מג"ב). כל אדם רשאי לפנות למח"ש בתלונה אם יש בידו מידע ביחס לעברה פלילית שביצע איש משטרה – בין אם הוא קורבן העבירה או עד לה או שהמידע הגיע אליו ממקור כלשהו. את הפניה ניתן להגיש בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני או ישירות במשרדי מח"ש השונים בתיאום מראש. טל' של לשכה ראשית בירושלים: 02-5412458/4, 02-5412400

סיוע משפטי

איך אני יכול לקבל סיוע משפטי ללא תמורה?

סיוע בנושאים פליליים – יש לפנות לסנגוריה הציבורית (ראו מספרי טלפון לעיל, בחלק העוסק במפגש עם המשטרה).

סיוע בנושאים אזרחיים (כמו ביטוח לאומי, אלימות במשפחה, אשפוז כפוי) – ניתן לפנות לאגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים. האגף לסיוע משפטי מעניק ייעוץ משפטי ובעיקר ייצוג בפני ערכאות משפטיות ללא תשלום, למעט תשלום אגרת השתתפות, לאנשים מעוטי הכנסה. כדי להגיש בקשה לסיוע משפטי ניתן לגשת ללשכות ולמלא טופס בקשה.

כתובות הלשכות לסיוע משפטי:

 • תל אביב: רח' הנרייטה סולד 4

 • ירושלים: רח' הסורג 1

 • חיפה: שד' פל"ים 15 א'

 • באר שבע: שד' שזר 33

ארגונים המעניקים סיוע משפטי ללא תשלום:

 • האגודה לזכויות האזרח: מסייעת במקרים של פגיעה בזכויות אדם על ידי המדינה ורשויותיה. האגודה מספקת מידע וייעוץ בעניין זכויות, וליווי וטיפול בעניינים מול הרשויות (במקרים מסוימים). יש לפנות בשעות היום בטלפון: 073-7050752

 • עמותת ידיד: מעניקה ייעוץ משפטי, מלבד במקרים של דיני אישיות ופלילים בסניפים בכל הארץ. טל': 1-700-500-313

 • עמותת הל"ב: סיוע משפטי לחייבים בהוצאה לפועל, לפונים לבית הדין לעבודה ולביטוח הלאומי, לעומדים בפני הליכים משפטיים ומנהלתיים אל מול הרשויות. הסיוע ניתן על ידי סטודנטים למשפטים הפועלים בהנחיית עורכי דין בעשרות מוקדים בכל רחבי הארץ. טל': 052-3226910; וכן בלשכות ההוצאה לפועל.

 • פרויקט "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין: סיוע ניתן לפי קריטריונים שונים. לבירור: 1700-505-500

עלינו ועל הזכותון

בפורום למען חסרי/ות הבית חברים נציגים מעמותת עלם, מהאגודה לזכויות האזרח ומהמכללה האקדמית ספיר.

הזכותון נכתב כדי לשרת את האוכלוסייה חסרת הבית או מי שעומד/ת או חושש/ת להפוך לחסר/ת בית. הפרטים בזכותון נכונים למועד הוצאתו בחודש מרץ 2013. פרטים שונים המצוינים בו עלולים להשתנות. אם נתקלתם בטלפון, בכתובת או בכל פרט אחר שאינם מעודכנים, או אם אתם/ן מכירים שירותים נוספים, נשמח שתספרו לנו כדי שנוכל לשפר בפעם הבאה.

את הזכותון כתבו עו"ד קרן שוורץ, רעות גיא, וצחי ברזילי מעמותת עלם, יחד עם מתנדבים נוספים, ד"ר שמוליק שיינטוך ממכללת ספיר ועו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח.

על ארגוני הפורום למען חסרי/ות הבית:

בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר שם לו למטרה להכשיר עובדים סוציאליים, לקדם ולהעלות למודעות ציבורית ולהביא לשינוי בנושאים הקשורים לאוכלוסיות מודרות על רקע חברתי, כלכלי, בריאותי ואחר. במקביל בית הספר שם דגש על קידום ושינוי של נושאים חברתיים הכוללים תעסוקה ואבטלה, טראומה ועבודה סוציאלית בין-לאומית, תוך שיתוף פעולה עם הקהילה האזרחית והמקצועית.

תוכניות הקצה בעמותת עלם (עמותה לנוער בסיכון) שואפות לתת מענה לאוכלוסיות בני נוער וצעירים הנמצאים במצבי סיכון גבוהים, ושאינן מקבלות מענה בשירותים אחרים בשל העדר שירותים מתאימים או בשל קושי לצרוך שירותים קיימים, ונותרות שקופות ומודרות מן החברה והמערכות המטפלות. בבסיס העבודה עם אוכלוסיות אלו קיימות גישות התערבות אקטיביות, בלתי שיפוטיות, מותאמות למצבי החיים המורכבים ותוך שאיפה לצמצום נזק, סיוע הומניטרי ומיצוי זכויות אדם.

האגודה לזכויות האזרח בישראל פועלת מאז הקמתה בשנת 1972 להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן. כיום אנו מוכּרים כארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל, והיחיד העוסק בכל קשת זכויות האדם.

דרכים ליצירת קשר:

 • ד"ר שמוליק שיינטוך, בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר, shmulik@gmx.net

 • עמותת עלם: מישהו לרוץ איתו – mishoo@elem.org.il, גלגל – galgal@elem.org.il

 • האגודה לזכויות האזרח בישראל: mail@acri.org.il

Comentários


bottom of page