top of page

זכותון לחסרי ולחסרות בית


אילוסטרציה

זכותון מקיף לחסרי/ות בית: זכויות בתחום הדיור, הבריאות, שימוש במרחב הציבורי, מפגש עם המשטרה, התמודדות עם תקיפה מינית ועוד. מוגש מטעם הפורום למען חסרי/ות הבית: עמותת עלם, האגודה לזכויות האזרח והמכללה האקדמית ספיר. מרץ 2013

גרסת הדפסה (pdf)

הזכותון ברוסית (pdf)

תוכן העניינים

מי מוגדר כ"חסר/ת בית"?

סיוע סוציאלי

התנהגות ברחוב

סיוע בדיור

בריאות פיזית ונפשית

התמכרויות וגמילה

עולים חדשים

תעסוקה

ביטוח לאומי

תקיפה מינית ואלימות מינית

זנות

מהגרים ומבקשי מקלט

תעודת זהות וחשבון בנק

מפגש עם המשטרה

סיוע משפטי

עלינו ועל הזכותון

מי מוגדר כ"חסר/ת בית"?

בישראל ובעולם אין הגדרה ברורה ואחידה שמגדירה באילו תנאים אדם ייחשב כחסר בית. אולם אפשר לומר שהמושג "בית" כולל שלושה דברים: מקום מגורים פיזי בתנאים שמתאימים למגורי אדם; שיש בו אפשרות לפרטיות; ושיש לאדם זכות חוקית לגור בו. היעדרו של אחד או יותר ממרכיבים אלה עשוי לתאר חסרוּת בית.

הפורום למען חסרי/ות הבית כולל במונח "חסרי בית" אנשים שישנים ברחוב (עם שק שינה או בלעדיו), אנשים במגורי חירום כגון בתי-מחסה לחסרי בית או למהגרים, אנשים המשוחררים ממוסדות (כגון בית חולים או בית סוהר) כשאין להם קורת גג לפנות אליה, וגם אנשים שגרים במקום שבו הם חשופים לאלימות או לניצול, רק משום שאין להם מקום אחר ללכת אליו.

אולם לא כל מי שהוא חסר בית לפי הגדרה זו זכאי לכל סוגי הסיוע; בחלק מהמקרים הרשויות משתמשות בהגדרה מצומצמת יותר של "דר רחוב", שהוא מי שהוא מעל גיל 18 ולן ברחוב או במקומות ציבוריים. ההגדרה כ"דר רחוב" תלויה בקיומן של נסיבות נוספות, וכפופה לשיקול דעת של עובד סוציאלי ביחידה לדרי רחוב. למשל, מי שהוא חסר בית עם שחרורו ממאסר או לאחר פינוי בשל אי עמידה בתשלומי המשכנתא, לא ייחשב, ככלל, כ"דר רחוב".

סיוע סוציאלי

אני חסר בית. למי ניתן לפנות לקבלת עזרה?

חסר בית זכאי לפנות ליחידה לדרי רחוב ברשות המקומית. אם אין יחידה כזו, עליו לפנות ללשכת הרווחה. היחידה לדרי רחוב מוסמכת לסייע למי שהוגדר כ"דר רחוב" כפי שהוסבר בסעיף הקודם.

היחידה לדרי רחוב ברשות המקומית חייבת לסייע לכל דרי הרחוב בשטח הרשות, בלי קשר למען הרשום בתעודת הזהות, ואסור לה לסלק אדם לרשות אחרת.

דר רחוב זכאי לסיוע היחידה בנושאים כגון: הפניה למסגרת זמנית עם או בלי לינה, סיפוק צרכים בסיסיים כמו ארוחות, ביגוד וטיפול רפואי, וכן סיוע במיצוי זכויות מול רשויות וגופים שונים, כמו קבלה לקופת חולים, פתיחת חשבון בנק, הוצאת תעודת זהות, סיוע בדיור וקבלה למרכז גמילה.

חסרי בית שאינם מוכרים כ"דרי רחוב" זכאים להיעזר בשירותי הרווחה העירוניים.

איך אני מוצא את היחידה לדרי רחוב?

פיקוח ארצי על דרי רחוב, משרד הרווחה: טל': 02-5085647, פקס: 02-5085162

יחידות לטיפול בדרי רחוב ברשויות המקומיות - כתובות וטלפונים באתר משרד הרווחה

מסגרות ארציות לטיפול בדרי רחוב

 • היחידה למצבים ירודים במיוחד, מרכז 'צעדים' – יחידה לאבחון טיפול ושיקום, בית לחיים – שח"ר אחר, כולם דרך בית החולים 'קרית שלמה', מושב חרוצים, טל': 09-7484983, 09-7415982

 • "מישהו לרוץ איתו" ו"גלגל" של עמותת עלם מיועד לצעירים חסרי בית (גם מי שלא מוגדר כדר רחוב) בגילאי 18-26, גברים ונשים כאחד. מרכזים נעימים ומזמינים המציעים סיוע בדברים הבסיסיים כמו: אוכל, מקלחת, כביסה, אינטרנט, טיפול רפואי ראשוני ועוד. צוות הדירות מסייע לצעירים באמצעות ייעוץ, מיצוי זכויות, ליווי לקופת חולים, לביטוח לאומי, למרכזי גמילה וכיו"ב וכל מה שהצעיר/ה זקוקים לו. תל אביב: רח' ראשית חכמה 9, קומה שנייה, טלפון: 03-5448663, 054-9773856 ירושלים: רח' יפו 45, קומה ראשונה, טלפון: 02-6230560, 054-9773797

 • עמותת "יחדיו" ילדים ונוער בסיכון ואנשים עם צרכים מיוחדים. טל': 08-6508000

התנהגות ברחוב

האם מותר לישון ברחוב?

אין איסור על לינה ברחוב, ולינה ברחוב אינה מהווה לכשעצמה עבירה. עם זאת, התנהגות מסוימת עשויה להיחשב כעבירה ולהקנות למשטרה סמכות לפעול. כך, למשל, כאשר אדם מעורר מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה ובאופן שעלול להביא להפרת השלום; או כאשר אדם מתנהג באופן פרוע או מגונה במקום ציבורי.

האם מותר לסלק אותי ממקום ציבורי – הרחוב, הפארק וכו'?

איש אינו מוסמך לגרש אדם חסר בית משום מקום ברחוב, ולא לדרוש ממנו לעבור לאיזור אחר, רחוב אחר, גינה אחרת וכו'. למשטרה כן מותר לפעול בנושא זה אם וכאשר יש חשש לביצוע עבירה פלילית בלבד.

האם מותר לקחת לי את הציוד?

לעיריות מסוימות יש חוקי עזר שמטרתם לשמור על סדר וניקיון ברחובות ובגנים הציבוריים, ופקחי העירייה מוסמכים לפעול להסרת מכשולים או מטרדים בשטחים הציבוריים. אסור לפקחים להפעיל חוקי עזר אלה כדי לקחת לאדם חסר בית את ציודו האישי, או לאיים עליו שיסתלק מהמקום כדי שלא יקחו לו את הציוד, אלא במצבים חריגים ויוצאי דופן. ובכל זאת, כדי להימנע מחיכוך עם הפקחים רצוי להקפיד שהציוד לא יצור הפרעה קבועה בשטחים הציבוריים. אם החרימו לך ציוד פנה/פני להתייעצות לארגונים שפרטיהם מנויים בסוף זכותון זה.

האם לאדם חסר בית מותר להקים מאהל קבע ברחוב או בפארק ציבורי?

אין איסור על הקמת מאהל קבע, אך פקחי העירייה יכולים להוציא צו לפירוק מאהל אם הם סבורים כי הוא מהווה מכשול והסגת גבול ברחוב. בחלק מהרשויות, כמו תל אביב וירושלים, דורשות העיריות ממי שמתכוון להקים מאהל קבע להצטייד באישור מראש, ולעמוד בתנאים שקובעת העירייה.

האם חל איסור על שוטטות ברחוב?

אין איסור על שוטטות ברחוב. חל איסור על שוטטות בחצר של מבנה או במקום ציבורי, רק בזמן ובנסיבות שיש בהם כדי להסיק שאותו אדם נמצא שם למטרה אסורה או פסולה. כלומר, שוטר עשוי לעצור חשוד בעבירת שוטטות אם הוא מסתובב בצורה שמחשידה אותו בניסיון לבצע עבירה, אבל לא רק משום שהוא חסר בית.

האם מותר לי לקבץ נדבות?

אין איסור לקבץ נדבות ואין זו עבירה. מדובר בעבירה רק אם אדם מקבץ נדבות במקום ציבורי בחשיפת פצעים או מומים או תוך הטרדה של הציבור, ועל כך ניתן לגזור עונש של עד חודש אחד מאסר. כמו כן, זו עבירה לגרום לקטין שלא מלאו לו שש-עשרה שנים לקבץ נדבות במקום ציבורי או לשדל אותו לכך.

סיוע בדיור

האם ישנם מקומות שמעניקים מחסה מיידי?

בחלק מהרשויות המקומיות יש מסגרות זמניות, שכוללות אפשרות לינה. ניתן לגשת למקומות אלו במקרי חירום, גם ללא תיאום מראש. מי שהוכר כ"דר רחוב" על ידי רשויות הרווחה זכאי למסגרת דיור זמנית, אולם יצופה ממנו לעמוד בקשר עם היחידה לדרי רחוב ולשמור על כללי התנהגות מסוימים בזמן השהות במסגרת.

מחסה זמני קיים במקומות הבאים:

 • "גגונים" של עמותת לשובע: לגברים מכורים לסמים או לאלכוהול - בן צבי 40; לנשים שאינן מכורות - צ'לנוב 18; לגברים שאינם מכורים - היהודי זיס 21. כל ההפניות עוברות דרך מנהל תחום גגונים בעמותה: 050-6879703. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד העמותה בטלפון 03-3731661

 • מקום אחר לנוער (בנים ובנות) עד גיל 18, רח' בזל 16, טל': 03-5449052

 • בית דרור – מקלט לנוער הומו/לסבי/טרנס/בי עד גיל 18, רח' בוסתנאי 13, טל':03-5162071

 • בית השאנטי – מקלט לנוער עד גיל 21, רח' סמטת שלוש 17, טל': 03-5103339

 • בית אלי – בית מחסה לצעירים ובני נוער (רק בנים) לגילאי 16-25, רח' אילן 28, טל': 050-6560115

 • דירת חירום של תכנית סלעית – לנשים בזנות מגיל 18 ומעלה, רח' לבנדה 18, טל': 03-6394749

ירושלים:

 • בית מחסה ל"דרי רחוב" המופעל על ידי עמותת שק"ל, כניסה באמצעות היחידה לדרי רחוב היושבת ברח' כורש 10, טל': 02-6256202

 • אתנחתא – למתבגרים בגילאי 13-19, דרך חברון 106, טל': 02-6721692, 02-6725337

 • גלגל – שלטר לצעירות חסרות בית בגילאי 18 ועד 26, פתוח מדי לילה בין השעות 22:00 ל-11:00 בבוקר, אין צורך בהפניה, רח' בצלאל 17, טל': 054-9773602.

באר שבע:

קורת גג בראשית – עוגן קהילתי, לבני נוער בגילאי 19-13, רח' משה דיין 1, טל': 08-6487903, 08-6868600

חיפה:

הבית ברחוב חיים – סחל"ב, לבני נוער בגיל 12-19, רח' חיים שפירא 5, טל': 04-8674425

מסגרות זמניות (טווח בינוני/ארוך):

 • דירות מעבר של עמותת עלם: פועלות בשיתוף עם השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה. מיועדות לצעירים ולצעירות בגילאי 18-26 לאחר תהליך של גמילה פיזית באחד ממרכזי הגמילה, לסיוע בתהליך הגמילה הנפשי מן הסמים ובדרך להשתלבות מלאה בקהילה. הדירות נמצאות בתל אביב.

 • דירות מעבר מטעם משרד הרווחה: דירה ל-6-4 נערות בנות 17 עד 23 שאינן יכולות להתגורר בבית הוריהן וזקוקות לתקופת מעבר, ליווי, תמיכה והכוונה, כדי לצאת לחיים עצמאיים בקהילה. הדירות קיימות באשדוד, באר שבע, שדרות, חולון-בת ים, חיפה, נצרת ונתניה. ההפניה אליהן היא ע"י העובדים הסוציאליים המטפלים בנערות במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

 • מסגרות נוספות קיימות במסגרת בריאות הנפש וההפניה אליהן היא במסגרת סל שיקום (ראו בהמשך בפרק אודות בריאות הנפש).

 • מקלטים לנשים נפגעות אלימות: המקלטים לנשים מוכות נמצאים במקומות חסויים, על מנת להגן על הנשים השוהות בהם. כדי להגיע למקלט לנשים מוכות, על האישה לפנות למרכז למניעת אלימות במשפחה שבאזור המגורים, למשטרה או לעובדת סוציאלית בלשכת הרווחה שבאזור המגורים. למידע נוסף ניתן גם להתקשר לקו החירום של משרד הרווחה 118.

האם אני זכאי/ת לדיור ציבורי או לסיוע בשכר דירה?

השתתפות בשכר דירה – יחיד שהוכר כ"דר רחוב" על ידי רשויות הרווחה זכאי לסיוע כספי לשכירת דירה ממשכיר פרטי לתקופה של ארבע שנים, ובלבד שאין לו זכויות בדירה אחרת. הכסף יועבר ישירות למשכיר. משרד השיכון יפסיק את העברת הסיוע במידה והזכאי ניתק את קשריו עם היחידה לדרי רחוב. בשנתיים הראשונות יעמוד הסכום על 1,170 ₪ לחודש, בשנה השלישית הוא יעמוד על 1,004 ₪ ובשנה הרביעית על 883 ₪.

חסר בית שאינו מוכר כ"דר רחוב" על ידי רשויות הרווחה זכאי לסיוע בדיור כמו כל אדם אחר ולפי תנאי הזכאות הכלליים. גם במצבים בהם לא מתקיימת ההגדרה של "דר רחוב" במקרים רבים עדיין קיימת זכאות לסיוע בשכר דירה, ובמקרים מצומצמים יותר זכאות לדיור ציבורי.

לבירור תנאי הזכאות ניתן לגשת לסניף של חברת עמידר (טל': *6266), מתן חן (טל': 1-599-563-007) או מ.ג.ע.ר. (טל': 1-599-500-301).

בריאות פיזית ונפשית

נפצעתי או חליתי. מתי ניתן להתפנות לחדר מיון ללא תשלום?

לא גובים תשלום ממטופל עבור הגעה לחדר מיון במקרים הבאים:

 • כאשר יש למטופל התחייבות מקופת החולים (טופס 17) דרך רופא קופת החולים;

 • מי שפוּנָה לבית חולים ע"י אמבולנס מד"א מהרחוב או ממקום ציבורי אחר עקב אירוע פתאומי;

 • כאשר הפגיעה היא עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה;

 • במקרה של נפגע אלימות במשפחה או תקיפה מינית;

 • כשמדובר בפציעות אלו: שבר חדש, פריקה חריפה של כתף או מרפק, פציעה הדורשת איחוי (תפירה וכו'), כניסת גוף זר לדרכי הנשימה או לעין, טיפול במחלות סרטן, המופיליה, סיסטיק פיברוזיס (CF), מי שמטופל בדיאליזה, ואישה בעת צירי לידה.


היכן אוכל לקבל טיפול רפואי?

על פי החוק, כל תושב מדינת ישראל (בעל מספר תעודת זהות ומעמד של אזרח או תושב) זכאי לשירותי בריאות, וקופת החולים בה הוא רשום מחויבת לתת לו את השירותים והטיפולים הכלולים בסל הבריאות באיכות סבירה ובפרק זמן סביר. התשלום עבור שירותי קופת החולים הוא באמצעות מס שמנוכה מתלוש שכר, והוא נגזר מגובה ההכנסה. במקרה של היעדר הכנסה מסודרת, יש לשלם דמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 100 ש"ח. במקרים מסוימים ישנו פטור. ניתן לעבור מקופת חולים אחת לשנייה.

מוקדי קופות חולים משרד הבריאות – 5400*, 08-6241010 כללית – 2700* מכבי – 3555* מאוחדת – 3833* לאומית – 1-700-507-507

מרפאת רופאים לזכויות אדם:

למי שאין לו תעודת זהות, או אינו חבר בקופת חולים. רח' ברוך ספיר 4, יפו, טל': 03-6873027.

טֶרֶם – משרד הבריאות – מרפאת פליטים בתל אביב: התחנה המרכזית חנות 4501, סמוך למקום בו מסתיימים קוי אוטובוס 4, 5. במרפאה מבוצעות רפואה דחופה, בדיקות דם, אולטרא סאונד, צילומי רנטגן, גניקולוגיה ובדיקות שתן. שעות פתיחה: א-ה 20:00-8:00; שישי – 14:00-8:00, טלפון: 073-2255390

טיפולי שיניים:

במקרים מסוימים ניתן לקבל טיפול בחינם בהסתדרות הרופאים. נדרשת הפניה מטעם לשכת הרווחה או היחידה לדרי רחוב.

איתור וטיפול במחלות מין: השירות אנונימי ובחינם בשתי מרפאות בישראל במסגרת משרד הבריאות: תל-אביב: מרפאת לוינסקי – תחנה מרכזית חדשה, קומה 5 (ליד מבחני התיאוריה), טל': 03-5373738 חיפה: מרפאה ברח' הפרסים 15, טל': 04-8619719

הפסקת הריון: ועדות להפסקת הריון מתקיימות בכל בתי החולים. יש לפנות לרופא נשים בקופת חולים כדי לקבל תדפיס אולטרא סאונד של ההיריון, ולהגיע איתו ועם מסמך מזהה (עם תמונה) לבית החולים בשעות עבודת הוועדות. במקרים מסוימים ניתן לעבור את הפסקת ההיריון ללא תשלום. בי"ח איכילוב – ימי ב' ו-ה' בשעה 14:00 במרפאת נשים. טל': 03-6925657 בי"ח וולפסון – כל יום בשעה 14:00 במשרדי השירות הסוציאלי. טל': 03-5028454/5 הדסה הר הצופים: 025844111 הדסה עין כרם:026777111 בית חולים שערי צדק 02-655511

מהן זכויותיי בתחום בריאות הנפש?

מיון פסיכיאטרי

בבתי החולים הפסיכיאטריים ובחלק מן המרפאות לבריאות הנפש פועל מיון פסיכיאטרי 24 שעות ביממה, המספק מענה לפניות דחופות ולמצבי משבר. חלק מן הפונים יופנו בעקבות פנייתם לאשפוז במחלקות וחלקם יקבלו "עזרה ראשונה נפשית" ויופנו להמשך טיפול במרפאה או בקהילה.

 • בי"ח איכילוב – תל אביב. טל': 03-6974707

 • בי"ח גהה – פתח תקווה. טל': 03-9258258

 • בי"ח תל השומר. טל': 03-5302926

 • בי"ח שלוותה – הוד השרון. טל': 09-4478554

 • בי"ח אברבאנל – בת ים. טל': 03-5552626

 • כפר שאול: 507\503\02-6551553

 • איתנים: 02-5705111

 • הר הצופים: 02-5844341\317

 • עין כרם: 02-6777181

 • בי"ח הרצוג: נשים – 02-5316907, גברים – 02-5316913/4

 • מוקד ארצי לבריאות הנפש: 09-8621201

מי מעניק סל שיקום ולאן פונים לקבלתו?

סל שיקום נותן סיוע בתחום הדיור, תעסוקה מוגנת, מטפל מרכזי המסייע בקשר עם הקהילה, טיפולי שיניים, סיוע ברכישת ציוד בסיסי, שירותי חונכות ורכישת כישורים חברתיים ויומיומיים אחרים. זכאים לסל שיקום אנשים בגילאי 18-65, בעלי לפחות 40 אחוז נכות נפשית מביטוח לאומי. הפנייה לוועדה שמעניקה סל שיקום הינה ע"י עובד סוציאלי או באופן עצמאי. טרם ההחלטה מתכנסת הוועדה בנוכחות המבקש.

לא תתקבל בקשה של מי שהינם: מכורים לסמים/אלכוהול, אנשים שאינם נמצאים במעקב פסיכיאטרי ואנשים המתנהגים באלימות. בנוסף, נדרש להראות מוטיבציה לשיקום בוועדה.

לפרטים: מחוז צפון 04-6557876/8, מחוז מרכז 08-9788616/7/8, מחוז ירושלים 02-6551419/20, מחוז חיפה 04-8619809, מחוז ת"א 03-5634810, מחוז דרום 08-6282450.

אשפוז בכפייה – באילו תנאים? החלטה על אשפוז בכפייה מתבצעת בהחלטה של הפסיכיאטר המחוזי או בהחלטת בית משפט, לאחר שהתקיימו שלושת התנאים הבאים:

1. האדם חולה וכתוצאה ממחלתו נפגם, במידה ניכרת, כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות. 2. האדם עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מיידי. 3. האדם סירב להיבדק על ידי פסיכיאטר.

מבקשים לאשפז אותי בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי, בניגוד לרצוני, מהן זכויותיי? אם נקלעתם לאשפוז כפוי, הודיעו מיד למחלקה שבה אתם מתאשפזים שאתם מתנגדים לאשפוז ודורשים שידונו בעניינכם בוועדה הפסיכיאטרית הראשונה שמתכנסת בבית החולים. אם תוכלו, כדאי שתגישו זאת למחלקה גם בכתב. במקביל, אמרו לאחיות/רופאים/מנהל המחלקה שאתם תובעים שימנו לכם עורך דין שייצג אתכם בוועדה, הם אמורים לתת לכם טפסים למלא ולפקסס אותם עבורכם לגורם המייצג.

ייצוג באשפוז כפוי נחלק בין הסיוע המשפטי לסנגוריה הציבורית על פי הקריטריון הבא: אשפוז כפוי שהתבצע בהוראת הפסיכיאטר המחוזי – הייצוג יינתן על ידי הסיוע המשפטי. אשפוז כפוי שהתבצע בצו בית משפט – הסנגוריה הציבורית.

התמכרויות וגמילה

אני מכור לאלכוהול / סמים ומעוניין להיגמל – מהן זכויותיי?

חסרי בית זכאים לגמילה על חשבון המדינה (פעמיים בשנה ובמקרים מיוחדים אף יותר). ישנן מספר מסגרות:

אשפוזית – מסגרת סגורה המאפשרת גמילה גופנית מסמים או מאלכוהול בתנאי אשפוז. הטיפול באשפוזית הינו קצר מועד ונמשך בין שבועיים לחודש, תלוי במסגרת. אשפוזית לנוער יכולה להימשך עד 3 חודשים. ההפניה לאשפוזית הינה על ידי עובד/ת סוציאלי/ת או לאחר פניה עצמאית. תנאי הקבלה משתנים ממקום למקום. בדרך כלל יהיה צורך בבדיקות רפואיות, ולעיתים גם במעקב פסיכיאטרי ובדו"ח סוציאלי. עלות הטיפול משתנה ממרכז גמילה אחד לשני.

מרכז יום – מסגרת יומית שבה האדם עובר תהליך טיפול במשך חצי שנה עד שנה בתוך הקהילה. ההפניה למרכזי היום מתבצעת על ידי גורם טיפולי – בהמשך לגמילה באשפוזית או בהמשך לתהליך טיפול במסגרת הטיפולית בה נמצא המטופל.

קהילות – מסגרת פנימייתית סגורה, בה האדם משתלב לאחר הגמילה הגופנית ועובר תהליך טיפולי-שיקומי אינטנסיבי, מעמיק וממושך. השהות עד כשנה. ההפניה לקהילה יכולה להתבצע באופן עצמאי או דרך הגורם הטיפולי. לאחר הקהילה הטיפולית האדם עשוי להמשיך למסגרת של הוסטל, שהיא מסגרת פתוחה למחצה, לתקופה של עד חצי שנה.

מתדון / סבוטקס – תחליפי סם למי שמשתמשים בהרואין ומעוניינים להפחית את הנזק של השימוש בהרואין תוך מעבר לתחליף המתאים להם במסגרת המרכזים של משרד הבריאות. הטיפול מיועד למי שלא הצליחו להיגמל פיזית מהסמים. השירות כרוך בתשלום חודשי ומצריך הגעה יומיומית למרכז הגמילה.

מעני גמילה

אישפוזיות אשר מאושרות ע"י משרד הבריאות או שייכות למשרד הבריאות:

 • אשפוזית צעדים קרית שלמה: מתאימה גם למצבים של התמכרות יחד עם בעיה בבריאות הנפש. בי"ח קרית שלמה, מושב בני ציון, טל': 09-7415981/2/3/4

 • אשפוזית ארצית לגמילה מאלכוהול, "מעל הסם", רח' קק"ל 15, בת ים (בי"ח אברבנאל), טל': 1-800-205077, 052-4455545

 • ראנסס – מרכז גמילה לצעירים/ות מסמים ואלכוהל לדוברי רוסית, רח' קק"ל 15, בת-ים, בית חולים אברבנאל, טל': 050-5817530

תל אביב יפו:

 • אשפוזית יפו, כתובת: רח' אדם מצקביץ 16, טלפון: 03-6836251/2

 • פרויקט "צעד ראשון", הפנייה לאשפוזית, רח' גולומב 53, טל': 054-6609786

ירושלים:

אשפוזית