לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה

ב-15.1.2018 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה מינהלית בשם עותר שזכאי לסיוע בשכר דירה, נגד משרד השיכון ומשרד האוצר. בעתירה דרשנו לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה בהתאם לעלייה בשכר הדירה במשק, וכן לקבוע מנגנון קבוע לעדכון גובה הסיוע בשכר דירה על פי השינויים במחירי השכירות במשק.

הסיוע בשכר דירה מיועד להבטיח לזכאים מקבוצות מוחלשות את האפשרות לשכור דירה בשוק החופשי, ולהעמיד לעצמם ולבני משפחתם קורת גג נאותה. אולם למרות שמחירי השכירות התייקרו, חלק מהזכאים מקבלים כיום סיוע זהה בגובהו לסיוע שקיבלו לפני למעלה מעשר שנים. משרד השיכון עצמו מקבל את הטענה כי יש מקום לקבוע מנגנון עדכון לגובה הסיוע, אך מעביר את האחריות למשרד האוצר.

בעתירה טענו שההתעלמות מהשינויים בגובה השכירות הופכת את ההחלטה על גובה הסיוע לשרירותית ולבלתי סבירה באופן קיצוני, ושקיים איזון לקוי בין שיקולי תקציב לזכויות הזכאים. יתרה מזאת, בעוד שלחלק מקבוצות הזכאים עודכן גובה הסיוע, לקבוצות אחרות (למשל ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה) לא נערך עדכון, בלי שיש טעם ענייני להבחין בין קבוצות הזכאים. כתוצאה מכך נגרמת פגיעה בזכויותיהם לקיום אנושי בכבוד, לדיור, לקניין, ולשוויון.

בספטמבר 2019 התקיים דיון בעתירה. בעקבות ביקורת של בית משפט התחייבו משרד השיכון ומשרד האוצר לבחון את עדכון הסיוע בתקציב הקרוב, והעתירה נמחקה.

עת"מ 30187-01-18 יאיר נ' משרד הבינוי והשיכון

עו"ד: גיל גן-מור

העתירה

תשובה מטעם המדינה, ינואר 2019

עיקרי טיעון מטעם העותרים, ספטמבר 2019

פוסטים קשורים:

המדינה: לא נעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה, ינואר 2019

עתרנו: לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה, ינואר 2018

קישורים:

לי ירון, בזמן שמחירי השכירות זינקו ב-60%, הסיוע לנזקקים גדל במאה שקלים, הארץ, 23.1.2018

לי ירון, משרד השיכון מודה: איננו יודעים כיצד נקבע גובה הסיוע בשכר דירה לנזקקים, הארץ, 9.2.2019

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה שמרית טוייג