top of page

לא ל"מלשינון" נגד מבקשי מקלט בפתח תקווה


שלט בהפגנה: פליטים הם לא פושעים

עיריית פתח תקווה ממשיכה במלחמתה במבקשי המקלט. אחרי שראש העירייה הקודם לא הצליח לסלק אותם באמצעות ניתוק החשמל והמים לדירותיהם, ראש העירייה החדש פותח "מלשינון" וקורא לתושבים לדווח על זרים הנמצאים בעיר.

חשוב להדגיש: מבקשי המקלט מאפריקה שוהים בישראל כחוק, ובאישור רשות האוכלוסין וההגירה. למעט 480 מבקשי מקלט שנאסר עליהם לעבוד ולהתגורר בעיר פתח תקווה, לשאר מבקשי המקלט מותר לגור ולהתפרנס בה.

מספר ארגונים פנו לראש העירייה - רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, המרכז לקידום פליטים אפריקאים – ARDC וקו לעובד. במקום להסית ולהכפיש, הזמנו אותו להיפגש איתנו וללמוד איך אפשר לשלב את מבקשי המקלט במרקם החיים של העיר, באופן שיסייע לפיתוחה ושיעשיר את חיי התושבים.

Comments


bottom of page