top of page

זו לא פסקת התגברות - זו פסקת השתלטות


כחלק מהמאבק ביוזמות חקיקה המאיימות לצמצם את המרחב הדמוקרטי, קיימה האגודה לזכויות האזרח לאורך שנת 2018 קמפיין נגד "פסקת ההתגברות". כתבנו ניירות עמדה, השתתפנו בישיבות ועדת החוקה של הכנסת ובצענו עבודת לובי בכנסת, ופנינו לציבור בסרטון, בפוסטים ברשתות החברתיות, בניוזלטרים ובמאמרי דעה בתקשורת.

コメント


bottom of page