top of page

לתרגם לערבית את שירותי רשות האוכלוסין וההגירה


אילוסטרציה

my visit היא אפליקציה שמאפשרת קביעת תורים מקוונים ללשכות רשות האוכלוסין לאזרחים ולתושבי קבע. זהו שירות מעולה, בעיקר בהתחשב בדוחס בלשכות ובפרט בזו של ירושלים המזרחית. אלא שהאפליקציה מתורגמת לערבית רק באופן חלקי, באופן שאינו מאפשר לדוברי ערבית להשתמש בה. באתר הרשות יש גם טפסים מקוונים לזימון תור לאנשים שאינם תושבים או אזרחים, שאינם מתורגמים כלל. נוסף על כך, מבדיקת האגודה עולה שאין מענה טלפוני סדיר במרכז הארצי של רשות האוכלוסין וגם לא בלשכה בוואדי אלג'וז בירושלים המזרחית, כך שאי אפשר לקבוע תור באמצעות הטלפון.

ב-31.1.2019 פנינו אל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בדרישה להנגשה מלאה לערבית של השירותים המקוונים שמעניקה רשות האוכלוסין וההגירה לציבור, ובפרט אפליקציית my visit וטפסי הזימון המקוונים למחלקות האשרות ולתשלום המקוון עבור הוצאת דרכונים ותעודות מעבר. כמו כן, ביקשנו שיינתן מענה טלפוני לאוכלוסיה מבוגרת ומאותגרת טכנולוגיה. בפנייה ציינה עו"ד טל חסין כי היעדר התרגום מסכל את יכולתם של דוברי ערבית רבים, ובמיוחד של תושבי ירושלים המזרחית, להשתמש בשירותים, תוך פגיעה בזכויותיהם החוקתיות לשוויון ולכבוד ובסתירה לחובת הרשות לספק שירותים לאוכלוסייה הערבית בשפתה.

פניית האגודה לזכויות האזרח אל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, 31.1.2019

Comments


bottom of page