top of page

פינוי גלריה ברבור בירושלים ממבנה עירוני

האגודה לזכויות האזרח מייצגת את גלריה ברבור נגד הכוונה לפנות אותה מהמבנה העירוני שבו היא פועלת בירושלים. בעניין זה התנהלו שני הליכים משפטיים.

ע"א 49218-10-18 עמותת בר קיימא לתרבות אמנות מוסיקה ושלום נ' עיריית ירושלים

עו"ד: אבנר פינצ'וק, דן יקיר

ב-30.8.2018 קיבל בית משפט השלום בירושלים תביעה של עיריית ירושלים, והורה לעמותת בר-קיימא, שמפעילה את גלריה ברבור, לפנות את הנכס העירוני שבו פעלה הגלריה ב-13 השנים האחרונות. השופט הסכים עם טענת העמותה שהתביעה הוגשה רק בשל האירועים הפוליטיים שהתקיימו בגלריה (כמו אירוח מנכ"לית שוברים שתיקה או יום עיון על טקס יום הזיכרון של פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני), אך קבע שאין לכך כל משקל. לפי פסק הדין מדובר בתביעה של העירייה להחזיר לה נכס שבבעלותה, לגלריה אין כל זכות בנכס, ולכן אין טענה משפטית שיכולה להצדיק את דחיית התביעה.

עו"ד יוסי חביליו, שייצג את העמותה בהליך בבית משפט השלום, הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. בערעור נטען בין היתר כי השופט התעלם מפסיקה של בית המשפט העליון, שקבעה כי רשות מקומית אינה רשאית למנוע פעילות בעלת אופי פוליטי במתקניה. לאחר שחביליו נבחר למועצת העירייה, האגודה לזכויות האזרח לקחה על עצמה את המשך הייצוג בערעור.

בדיון שהתקיים ב-1.5.2019 קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט, והסכימו כי הגלריה תפנה תוך 45 יום לעיריית ירושלים בבקשה שהמבנה שבו היא נמצאת יוקצה לשימושה, וכי העירייה תדון בבקשה. נקבע שאם הבקשה תידחה, הגלריה תוכל להגיש עתירה מינהלית נגד ההחלטה.

עת"מ 22371-02-20 עמותת בר קיימא לתרבות אמנות מוסיקה ושלום נ' ראש עיריית ירושלים

עו"ד: אבנר פינצ'וק, דן יקיר

ב-9.2.2020 עתרה האגודה לזכויות האזרח בשם הגלריה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, לאחר שהעירייה דחתה את הבקשה שהגישה הגלריה להקצאת המבנה. בעתירה נטען כי ההחלטה לסגור את הגלריה היא תוצאה של מסע השתקה וצנזורה, וכי היא מונעת משיקולים זרים, ופוגעת בחופש הביטוי ובזכות לשוויון.

העתירה, פברואר 2020

קישורים:

על גלריה ברבור - כתבת הטלוויזיה החברתית, יולי 2019

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה טל גרינברג בר-חי

Comments


bottom of page