top of page

צריך דוקו בחיים: מפעל הפיס וחופש הביטוי


אילוסטרציה

חברות וחברים יקרים,

ביום חמישי האחרון החליט דירקטוריון מפעל הפיס לבטל את המימון של הפרס לסרט הזוכה בפסטיבל דוקאביב בשנים הבאות. הסיבה: לחץ שהפעילו פעילי וארגוני ימין בעקבות זכיית הסרט "לאה צמל, עורכת דין". עוד באותו יום פנינו ליו"ר מפעל הפיס בקריאה לבטל את ההחלטה.

הסיפור כאן הוא כמובן לא הסרט על לאה צמל, שאולי אפילו לא ייפגע בכלל מההחלטה, אלא חופש הביטוי. סרטים דוקומנטריים מעלים לשיח הציבורי נושאים חשובים, לעיתים מושתקים, ומקדמים את הדיון הציבורי על סוגיות שבמחלוקת. היכולת לקיים דיון כזה, במיוחד בנושאים המעוררים קושי והתנגדות, היא חיונית בחברה דמוקרטית. ההתקפלות המבישה של דירקטוריון מפעל הפיס היא חוליה נוספת בהשתקה של חופש הביטוי בישראל בכלל, וחופש הביטוי האמנותי בפרט.

בשנים האחרונות גברו עד מאד האיומים על חופש הביטוי והיצירה. למול הגל העכור הזה, שמנסה להשתיק כל קול שחורג מתמיכה בשלטון, ושסופו להשתיק קולות רבים בכל צד של הקשת הפוליטית, צריך לנקוט עמדה תקיפה שאינה משתמעת לשני פנים. אנחנו באגודה לזכויות האזרח מאמינים שחופש הביטוי הוא זכות יסוד, וכל אדם או גוף רשאים להשמיע דעות והשקפות באופן חופשי. אני קוראת לכם לתרום עכשיו לאגודה – רק בעזרתכם נוכל להמשיך להיאבק בסתימת הפיות ולמען חברה רב-קולית ומגוונת. שלכם, שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page