top of page

איסור על עובדת להציב דגלון גאווה על שולחנה


אילוסטרציה

ראשת עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם, הודיעה למנהלת אגף הספריות בעירייה, כי יש טעם לפגם בכך שספרנית הציבה על שולחנה בספריה דגלון גאווה. הספרנית הציבה את הדגלון על שולחנה לאחר רצח שירה בנקי ז"ל במצעד הגאווה בירושלים לפני ארבע שנים, כדי למחות נגד הומופוביה. לאחר שאחד מהמבקרים בספריה שמע את הספרנית עונה לשאלתו של ילד, שתהה מהו הדגל המונח על שולחנה, הוא התלונן על כך בפני מנהלת הספרייה. המנהלת פנתה בעניין למנהלת המחלקה לספריות באגף החינוך, והיא בתורה פנתה לראשת העירייה. זו השיבה: ""לשיטתי, יש להיות רגישים מאד עם הבעת עמדות אישיות במקומות עבודה שנותנים שירות לציבור הכללי, ולהימנע מזה ככל שניתן. בביתנו הפרטי מותר לנו לעשות ככל שנחפוץ, ואילו במקום עבודה ציבורי שנותן שירות לקהל רחב, עלול להיות בזה טעם לפגם."

ב-18.7.2019 פנינו לראש העירייה ודרשנו ממנה לחזור בה מעמדתה. בפנייה מציין עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי ההגבלות שמוטלות על חופש הביטוי של עובדי ציבור נחלקות לשתיים עיקריות: איסור למתוח ביקורת פומבית על מדיניות הממשלה (או הרשות הציבורית), או התבטאות מפלגתית. בית המשפט העליון פירש בצמצום הגבלות רחבות אלה וקבע, כי יהיה מוצדק להגביל את חופש הביטוי במקרים אלה רק אם נשקפת סכנה בדרגת הסתברות גבוהה לפגיעה בתפקוד השירות הציבורי או באמון הציבור בניטרליות של עובדי הציבור.

במקרה זה, הסביר עו"ד יקיר, לא מדובר בביקורת על מדיניות העירייה, אין כאן התבטאות מפלגתית, אין חשש לפגיעה בתפקוד השירות הציבורי ואין פגיעה באמון הציבור. נהפוך הוא – העמדה שמבטאת העובדת בהצבת הדגלון עולה בקנה אחד עם מדיניותה של עיריית חיפה ועם חובתה של העירייה לתמוך במאבק לשוויון זכויות לקהילת הלהט"ב ולהתנגד לגילויי הומופוביה. עוד ציין עו"ד יקיר כי יש להניח שעובדת שעונדת סיכה עם דגל הגאווה או מציגה סממן דומה אחר מבטאת בזה גם מרכיב חשוב ויסודי מהזהות האישית והתרבותית שלה. לפיכך, איסור על עובד להציג סמלי גאווה במקום העבודה פוגע בזכותו לחופש הביטוי ובזכותו לזהות אישית ותרבותית.

בעקבות המקרה הוציא השירות המשפטי של עיריית חיפה חוות דעת שבה נקבע, כי "לעובד קיימת זכות להציב תמונות / ספלים / חפצי נוי וכיו"ב על שולחן העבודה הפרטי שלו אשר מצוי במרחב העבודה האישי, וזאת בתנאי שהצבת חפצים אלה עולה בקנה אחד עם מדיניותה הרשמית של העירייה." לפיכך ביקשנו את התערבותה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר. בפנייתנו הדגשנו, כי עמדה זו פסולה: לעמדתנו עובד/ת ציבור זכאי/ת לממש את חופש הביטוי שלו במקום העבודה לא רק אם דעותיו והשקפותיו עולות בקנה אחד עם אלה של נבחרי הציבור שחברים בקואליציה בקדנציה מסוימת. אף אם חברי הקואליציה בעירייה כלשהי מביעים עמדות הומופוביות ומתנגדים למצעד הגאווה או שומרים על נייטרליות ולא מביעים שום עמדה בנושא, עובדת העירייה זכאית להציב דגל גאווה על שולחנה.

ב-19.8.2019 שלחה ראש עיריית חיפה מייל לכל עובדי העירייה, ובו אסרה על העובדים שעוסקים בקבלת קהל להציב על שולחנם כל סממן בעל מסר עד שתתקבל חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. לפיכך פנינו שוב לדינה זילבר והאצנו בה להתערב בסוגיה ולהבהיר בצורה מוסמכת, כי אסור למעסיק ציבורי להגביל באופן לא ראוי את חופש הביטוי של עובדי הציבור.


קישורים:

Comments


bottom of page