top of page

לפתוח מרכזי חירום לנפגעות תקיפה מינית בפריפריה


אילוסטרציה

מרכזים אקוטיים הם מרכזי חירום המעניקים טיפול ראשוני לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. המרכזים ממוקמים בבתי חולים, מציעים לקורבנות טיפול רב תחומי פיזיולוגי ונפשי, וערוכים לנטילת ראיות מגוף הנפגעות לשימוש משפטי עתידי. בישראל פועלים רק חמישה כאלה: בוולפסון, בבני ציון בחיפה, בפוריה בטבריה, בהדסה ירושלים ובסורוקה בבאר שבע. המשמעות היא, למשל, שאשה שהותקפה באילת צריכה להיטלטל במצב סוער לסורוקה, למעלה מ-200 ק"מ ושעתיים נסיעה, לפני שבכלל מותר לה להישטף. הנוהל המסדיר את פעילות המרכזים הותקן ב-2003, הוא מיושן, תרופות חדשות ובדיקות רלבנטיות אינן כלולות בו, וגם טכנולוגיית הציוד הפורנזי השתכללה מאז.

ב-25.3.2019 פנתה עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח למנכ"ל משרד הבריאות, בדרישה לפתוח מרכז אקוטי נוסף באילת, עיר המתמודדת עם אתגרים רבים בתחום הביטחון האישי, ומרכזים נוספים בצפון שישרתו את תושבי הגליל המערבי, הגליל העליון ורמת הגולן. עוד ביקשנו, כי בכל בית חולים תימצא ערכה לנטילת דגימות ביולוגיות מקורבנות אלימות מינית (חלון ההזדמנויות לכך קצר), ויוכשר צוות לאיסופן. כתבנו כי הבחירה אם לפנות למרכז אקוטי או להסתפק בצוות המיון של בית החולים שאליו פנתה צריכה להיות של הנפגעת, וכי האינטרס העצום שיש לנפגעות ולחברה כולה במיצוי הדין עם עברייני מין מחייב לצייד כל בית חולים בערכה כזאת, המכונה "ערכת אונס". הרוב המכריע של תיקי עבירות מין שנפתחו בשנים 2016 ו-2017 נסגרו בשל חוסר בראיות מספקות לצורך העמדה לדין.

עוד ביקשנו לעדכן את הנוהל המיושן, לרבות הכשרות לצוותים שיעלו בקנה אחד עם הידע העדכני בנושא התייחסות לקורבנות עבירות מין וטיפול בהם, והכשרה לטיפול באוכלוסיות שונות, ובהן הערבית, החרדית, הלהט"בית ובפרט הטרנסית.

ב-2.5.2019 התקבלה תשובת משרד הבריאות, ועל פיה מקיים המשרד תהליך חשיבה להערכות מחודשת של המענים והטיפול הניתנים לנפגעי תקיפה מינית במערכת הבריאות, שמתייחס בין היתר לפריסה הגאוגרפית של המרכזים האקוטיים ולהכשרת אנשי צוות ייעודיים. עוד נמסר כי הנוהל נמצא בתהליך של עדכון.

היום (4.8.2019) פורסם כי במסגרת התוכנית לפיתוח אילת, ישופרו שירותי הרפואה בעיר ובין היתר ייפתח מרכז אקוטי לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בבית החולים יוספטל. עדין יש צורך במרכזים נוספים שישרתו את תושבי הגליל והגולן.

bottom of page