top of page

האישור לגרש את עומר שאקר  - פגיעה חמורה בכולנו


אילוסטרציה

22 ארגוני חברה אזרחית הוציאו הצהרה משותפת נגד ההחלטה לגרש מישראל את מגן זכויות האדם עומר שאקר:

"בית המשפט העליון לא רק אישר לגרש את מגן זכויות האדם עומר שאקר, נציג Human Rights Watch, אלא גם פגע פגיעה חמורה בחופש הביטוי של כולנו – כפעילי זכויות אדם, ישראלים ופלסטינים המתנגדים לכיבוש. בית המשפט העליון ממשיך להכשיר את המדיניות הממשלתית המנסה להשתיק את הביקורת על הפרות זכויות האדם שישראל מבצעת בשטחים. ישראל מנסה להסתיר את הכיבוש, אך אנחנו נמשיך יחד עם עומר שאקר ו-Human Rights Watch לתמוך בפעילי שלום ובפעילות זכויות אדם החושפים את עוולות הכיבוש, ולפעול לסיומו".

הארגונים החתומים: יש דין, רופאים לזכויות אדם, בצלם, עדאלה, גישה, שוברים שתיקה, המוקד להגנת הפרט, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, הקרן למגיני זכויות אדם, עיר עמים, חקל, האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, עמק שווה, זזים - קהילה פועלת, לוחמים לשלום, מכון עקבות, קואליצית נשים לשלום, תורת צדק, שלום עכשיו, הקרן החדשה לישראל.

Comments


bottom of page