top of page

פנינו ליועמ"ש לממשלה: מצב בלתי נסבל בעיסאוויה


אילוסטרציה: שוטרים

מאז יוני 2019 המציאות בשכונת עיסאוויה שבירושלים המזרחית בלתי נסבלת. יום אחר יום, לילה אחר לילה, פושטים עליה כוחות יס"מ ומג"ב, מפטרלים ברחובות, נטפלים לנערים, פולשים לדירות, מורים על סגירת חנויות, חוסמים כבישים, מחלקים דוחות ומבצעים מעצרים, אשר רבים מהם מתבררים כמעצרי שווא. כל אקט שנתפס כהתגרות מצד התושבים גורם לירי כדורי ספוג וגז מדמיע.

ב-6.11.2019 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיבחן את התנהלות המשטרה בעיסאוויה בחודשים האחרונים ויפעל לריסונה. במכתב העלתה עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח סימני שאלה לגבי תכלית מדיניות היד הקשה, והזכירה שהיא כבר נוסתה ונכשלה. היא קבלה על כך שמכניסים לשכונה כוחות יס"מ ומג"ב במקום משטרה כחולה, בסתירה למודל הפעולה בשכונות ירושלים המזרחית שהנהיג מפקד המחוז הקודם בניסיון להרגעת הרוחות.

"הדברים המצטברים מעוררים חשש כבד כי מדובר בשיטור יתר ובענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, אשר אף אם אינם מתבצעים בוואקום אינם מידתיים, מהווים שימוש לרעה בסמכות שלטונית ואך מלבים את העימותים בשכונה, עד שאפילו שוטרים מחו עליה", כתבה עו"ד חסין. "אין חולק אף על כך שתפקיד המשטרה הוא לשמור על החוק והסדר. אלא שלרשות המשטרה עומדים כלים שונים להתמודדות עם הפרות סדר ולאיתור מפרי דין. הפעלת שיטור יתר יומיומי, שיטתי, כלפי אלפי בני אדם, שרובם לא יידה אבן מימיו, גלי מעצרים, הטלת אימים וירי כדורי ספוג, גז ורימוני הלם – אינם אמצעים לגיטימיים להשלטת חוק וסדר. זו מדיניות שרק מגבירה את העימותים והתסיסה ומחוללת בעצמה הפרות סדר, תוך שימוש באמצעים שנועדו להעניש, להשפיל ולדכא אוכלוסייה שלמה, רובה חף מפשע".

פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 6.11.2019

קישורים:

דנה בן שמעון, זו שגרת החיים בשכונת עיסאוויה והיא עלולה להבעיר את ירושלים בכל רגע נתון, 8.11.2019, mynet

מאיה הורודניצ'אנו ויפעת רוזנברג, "סביבה לא בטוחה": בעיסאוויה משביתים את הלימודים במחאה על המעצרים, 2.11.2019, וואלה

מאיה הורודניצ'אנו, מדרכות שבורות, הזנחה ושוטרים במדים: הימים הרגישים של עיסאוויה, 1.7.2019, וואלה

bottom of page