top of page

מטרת הקובלנה הפלילית נגד פולק - להרתיע פעילים


אילוסטרציה

אתמול (4.2.2020) הצטרפה האגודה לזכויות האזרח לבקשה של עו"ד גבי לסקי ליועץ המשפטי לממשלה לעכב את ההליכים בקובלנה הפלילית שהגיש ארגון הימין "עד כאן" נגד יונתן פולק ושני פעילים נוספים בתנועת "אנרכיסטים נגד גדרות", בשל השתתפותם בהפגנות נגד חומת ההפרדה. עו"ד לסקי מייצגת שניים מהפעילים. היועץ המשפטי של האגודה, עו"ד דן יקיר, כתב בפניה ליועץ המשפטי לממשלה כי מטרת הקובלנה היא להרתיע פעילים שפועלים נגד הכיבוש ולהטריד אותם, וכי למרות שהיא חסרת בסיס עובדתי ומופרכת מבחינה משפטית, יש חשש שהיא תיצור אפקט מצנן כלפי פעילים אחרים.

כבר ב-1997 המליצה ועדה של המשרד המשפטים לבטל את מוסד הקובלנה הפלילית, שמאפשר לגורם פרטי ליזום הליך פלילי. ב-2011 ושוב ב-2016 הגיש משרד המשפטים לכנסת הצעת חוק לביטול הקובלנה הפלילית. מאז הנושא לא קודם, והשימוש הבלתי ראוי בהליך הפלילי נמשך ואף התרחב. ב-2013 פרסמה האגודה דוח שתיאר את השימוש לרעה שנעשה במנגנון הקובלנה הפלילית לגבי לשון הרע, ובהמשך אף פנתה לשרת המשפטים לחדש את הליכי החקיקה לביטול ההליך, אולם עד כה המחוקקים לא קידמו את החוק.

האגודה לזכויות האזרח ביקשה מהיועץ המשפטי לממשלה להחליט בבקשה בהקדם כדי לצמצם את האפקט השלילי של הקובלנה, וכן בשל כך שיונתן פולק עצור מזה כחודש בשל סירובו להכיר בלגיטימיות של ההליך ולהתייצב לדיונים בבית המשפט.

קישורים:

להרחבה על הבעייתיות שבהליך הקובלנה הפלילית, במאמר של עו"ד אבנר פינצ'וק

Comments


bottom of page