top of page

גם לקהילה הפלורליסטית בירושלים יש זכות קיום


אילוסטרציה

עמותת בר-קיימא עתרה השבוע לבית המשפט המחוזי בירושלים, יחד עם קבוצה של אמנים, בבקשה שיורה לעיריית ירושלים לאשר את המשך פעילותה של גלריה ברבור במעונה הקבוע בשכונת נחלאות. העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין אבנר פינצ'וק ודן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח.

ברבור הוקמה בשנת 2005 על ידי בוגרי בצאלאל כגלריה קהילתית, וזכתה להכרה רחבה ולתמיכה של משרד התרבות ושל העירייה. הגלריה משלבת תצוגה של אמנות עכשווית ואיכותית ביחד עם פעילות קהילתית בשיתוף עם תושבי השכונה והעיר. בין היתר מתקיימים בה חוגי אמנות לצעירים, לקשישים, לבעלי צרכים מיוחדים, לצד הרצאות, סרטים, מופעי תרבות וערבי עיון.

ב-2015 שקלה עיריית ירושלים לפנות את הגלריה ולפתוח במבנה גן ילדים, אבל בעקבות זעקה ציבורית שהתעוררה, החליט ראש העירייה שימצא פתרון אחר לילדים והבטיח שהגלריה תמשיך לפעול למען העיר ותושביה. אלא שמאז חל היפוך בעמדת גורמים בעירייה, שהתנגדו לאירועים שהתקיימו בגלריה בנושאים שנויים במחלוקת פוליטית.

על רקע זה העירייה הגישה נגד הגלריה תביעת פינוי, וזו הסתיימה לאחר שהצדדים הסכימו להצעת בית המשפט, לפיה הגלריה תגיש לעירייה בקשה חדשה להקצאת המבנה. הגלריה הגישה בקשה מפורטת ובה המלצות, חוות דעת ועדויות של אמנים, של מומחים ושל מאות תושבים. אולם הבקשה נדחתה על הסף, מבלי להתייחס לכל אלה, בנימוק הישן שלפיו העירייה רוצה לפתוח במבנה גן ילדים.

העותרים טוענים כי ההחלטה לסגור את הגלריה היא תוצאה של מסע השתקה וצנזורה, וכי היא מונעת משיקולים זרים, ופוגעת בחופש הביטוי ובזכות לשוויון. עוד נאמר, שתושבי העיר שפוקדים את הגלריה – יהודים, ערבים, חרדים וחילונים – אינם חולקים אותן אמונות והשקפות, אבל ביחד הם מרכיבים "קהילה פלורליסטית שמהווה מיעוט הולך ונכחד בעיר ירושלים, אבל גם לה יש זכות קיום". המעט שניתן היה לצפות הוא שהעירייה תדון בבקשה ברצינות, תביא בחשבון את תרומתה האדירה של הגלריה לעיר ולתושביה ולא תחליט לסגור אותה רק בשל שיקול שכבר נדון ונדחה בעבר, ושצץ עתה מחדש רק בשל המחלוקת על חופש הביטוי של הגלריה.

Comments


bottom of page